Microsoft

Microsoft 365 Mobility and Security

Microsoft 365 Mobility and Security محتوای این آزمون در 24 فوریه 2021 به روز خواهد شد. لطفاً سند اندازه گیری شده مهارت را در زیر بارگیری کنید تا ببینید چه عواملی تغییر خواهد کرد. داوطلبان این آزمون مدیران Microsoft Enterprise Enterprise 365 هستند که در ارزیابی ، برنامه ریزی ، مهاجرت ، استقرار و مدیریت […]

Microsoft 365 Mobility and Security بیشتر بخوانید »

Microsoft 365 Identity and Services

Microsoft 365 Identity and Services محتوای این آزمون در 24 فوریه 2021 به روز خواهد شد. لطفاً سند اندازه گیری شده مهارت را در زیر بارگیری کنید تا ببینید چه عواملی تغییر خواهد کرد. داوطلبان این آزمون مدیران Microsoft Enterprise Enterprise 365 هستند که در ارزیابی ، برنامه ریزی ، مهاجرت ، استقرار و مدیریت

Microsoft 365 Identity and Services بیشتر بخوانید »

Managing Microsoft Teams

آزمون Managing Microsoft Teams محتوای این آزمون در 27 ژانویه 2021 به روز شده است. لطفاً سند اندازه گیری شده مهارت را در زیر بارگیری کنید تا ببینید چه چیزی تغییر کرد. Microsoft Teams Administrator بارهای Office 365 را برای Microsoft Teams پیکربندی ، استقرار و مدیریت می کند که بر همکاری و ارتباط موثر

Managing Microsoft Teams بیشتر بخوانید »

Teams Administrator Associate

سرپرستان تیم های مایکروسافت بارهای Office 365 را برای تیم های مایکروسافت پیکربندی ، استقرار و مدیریت می کنند که بر همکاری و ارتباط موثر و موثر در یک محیط سازمانی متمرکز هستند. سرپرستان تیم های مایکروسافت باید بتوانند تیم ها را برنامه ریزی ، استقرار و مدیریت کنند: chat apps channels meetings audio conferences

Teams Administrator Associate بیشتر بخوانید »

Messaging Administrator Associate

Messaging Administrator Associate دارندگان مدارک سرورهای پیام رسان مایکروسافت 365 حیطه های ذیل فعالیت می کنند: deploy, configure, manage, troubleshoot, and monitor recipients, permissions, mail protection, mail flow, and public folders in hybrid and cloud enterprise environments این مدرک تا حدودی مشابه مدرک MCSE Productivity می باشد. نقش شغلی: مدیر امتحانات مورد نیاز: MS-203 معرفی

Messaging Administrator Associate بیشتر بخوانید »

Microsoft 365 Messaging

آزمون Microsoft 365 Messaging محتوای این آزمون در 27 ژانویه 2021 به روز شده است. لطفاً سند اندازه گیری شده مهارت را در زیر بارگیری کنید تا ببینید چه چیزی تغییر کرده است. داوطلبان این آزمون سرپرست های پیام رسانی هستند که گیرندگان ، مجوزها ، محافظت از نامه ، جریان نامه و پوشه های

Microsoft 365 Messaging بیشتر بخوانید »

Security Administrator Associate

دارندگان مدرک “سرپرستان امنیتی مایکروسافت 365 ” به طور پیشگیرانه از محیط سازمانی و hybrid مایکروسافت 365 محافظت می کنند ، راه حل های امنیتی و انطباق را پیاده سازی و مدیریت می کنند ، به تهدیدات پاسخ می دهند و حاکمیت داده ها را اعمال می کنند. Security Administrator Associate نقش شغلی: مدیر امتحانات

Security Administrator Associate بیشتر بخوانید »

Microsoft 365 Security Administration

Microsoft 365 Security Administration محتوای این آزمون در 27 ژانویه 2021 به روز شده است. لطفاً سند اندازه گیری شده مهارت را در زیر بارگیری کنید تا ببینید چه چیزی تغییر کرده است. داوطلبان این آزمون راه حل های امنیتی و انطباق را برای Microsoft 365 و محیط های ترکیبی پیاده سازی ، مدیریت و

Microsoft 365 Security Administration بیشتر بخوانید »

Managing Modern Desktops

Managing Modern Desktops محتوای این آزمون در 8 مارس 2021 به روز خواهد شد. لطفاً سند اندازه گیری شده مهارت را در زیر بارگیری کنید تا ببینید چه عواملی تغییر خواهد کرد. اگر آزمون 70-698 را قبل از بازنشستگی در 31 مارس 2019 گذراندید ، فقط باید MD-101 را بگیرید تا گواهینامه مدرن دسک تاپ

Managing Modern Desktops بیشتر بخوانید »

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

دارندگان مدرک “سرپرست های Microsoft 365 Enterprise “خدمات Microsoft 365 را ارزیابی ، برنامه ریزی ، مهاجرت ، استقرار و مدیریت می کنند. نقش شغلی: مدیر پیش نیازها: 5 گواهینامه Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert Skills measured Design and implement Microsoft 365 services Manage user identity and roles Manage access and authentication Plan Office

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert بیشتر بخوانید »

پیمایش به بالا