مدرک

Security Administrator Associate

دارندگان مدرک “سرپرستان امنیتی مایکروسافت 365 ” به طور پیشگیرانه از محیط سازمانی و hybrid مایکروسافت 365 محافظت می کنند ، راه حل های امنیتی و انطباق را پیاده سازی و مدیریت می کنند ، به تهدیدات پاسخ می دهند و حاکمیت داده ها را اعمال می کنند.

Security Administrator Associate

نقش شغلی: مدیر

امتحانات مورد نیاز: MS-500

معرفی مدرک Microsoft 365 Messaging

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

Associate
آزمون هایی که برای دریافت مدرک Security Administrator Associate باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Security Administration
کد آزمون: MS-500

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا