مدرک

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

دارندگان مدرک “سرپرست های Microsoft 365 Enterprise “خدمات Microsoft 365 را ارزیابی ، برنامه ریزی ، مهاجرت ، استقرار و مدیریت می کنند.

نقش شغلی: مدیر

پیش نیازها: 5 گواهینامه

Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

Skills measured

  • Design and implement Microsoft 365 services
  • Manage user identity and roles
  • Manage access and authentication
  • Plan Office 365 workloads and applications
  • Implement modern device services
  • Implement Microsoft 365 security and threat management
  • Manage Microsoft 365 governance and compliance

معرفی مدرک Security Administrator Associate

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت MCSA 2016

آزمون هایی که برای دریافت مدرک Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Windows 10
کد آزمون: MD-100
microsoftExam
آزمون Microsoft Identity and Access Administrator (beta)
کد آزمون: SC-300
microsoftExam
آزمون Managing Modern Desktops
کد آزمون: MD-101
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Security Administration
کد آزمون: MS-500
microsoftExam
آزمون Managing Microsoft Teams
کد آزمون: MS-700
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Identity and Services
کد آزمون: MS-100
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Mobility and Security
کد آزمون: MS-101

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا