مدرک

Teams Administrator Associate

سرپرستان تیم های مایکروسافت بارهای Office 365 را برای تیم های مایکروسافت پیکربندی ، استقرار و مدیریت می کنند که بر همکاری و ارتباط موثر و موثر در یک محیط سازمانی متمرکز هستند.

سرپرستان تیم های مایکروسافت باید بتوانند تیم ها را برنامه ریزی ، استقرار و مدیریت کنند:

  1. chat
  2. apps
  3. channels
  4. meetings
  5. audio conferences
  6. live events
  7. and calls

Teams Administrator Associate

نقش شغلی: مدیر

امتحانات مورد نیاز: MS-700

معرفی مدرک Microsoft 365 Messaging

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

Associate
آزمون هایی که برای دریافت مدرک Teams Administrator Associate باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Managing Microsoft Teams
کد آزمون: MS-700

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا