آزمون های شرکت EC-Council

شرکت EC-Council

انجمن بین المللی مشاوران بازرگانی الکترونیک (EC-Council) یک سازمان تخصصی پشتیبانی شده توسط اعضا است که افراد را در مهارت های مختلف امنیت اطلاعات و کسب و کار الکترونیک تضمین می کند.

انجمن بین المللی مشاوران بازرگانی الکترونیک (EC-Council)

انجمن بین المللی مشاوران بازرگانی الکترونیک (EC-Council) یک سازمان تخصصی پشتیبانی شده توسط اعضا است. افراد را در مهارت های مختلف امنیت اطلاعات و کسب و کار الکترونیک تضمین می کند. دفتر مرکزی EC-Council در Albuquerque مکزیک قرار دارد.
EC-Council یک پیشگام جهانی در برنامه های تضمین امنیت سایبری اطلاعات است.
Council- EC در درجه اول به عنوان یک سازمان صدور گواهینامه شناخته می شود. مالک و خالق شناخته شده گواهی های امنیتی از قبیل CEH که به آن هکرقانونمند هم گفته می شود و CHFI که مدرک بررسی جرائم اینترنتی می باشد می توان نام برد. همچنین یک سری کنفرانس های امنیتی فناوری اطلاعات مانند Hacker Halted ، CyberLympics جهانی و Takedowncon را اجرا می کند.
مدارک این شرکت از اعتبار بسیار زیادی برخورداست. نکته قابل توجه اینکه هزینه امتحانات این شرکت در مقایسه با آزمون های بین المللی دیگر خیلی زیادتر می باشد. در ادامه شایان ذکر می باشد که مجموعه Goexam می تواند این دو مدرک را برای متقاضیان دریافت نماید.

برخی از آزمون های شرکت EC-Council

هیچ داده ای یافت نشد

جهت ثبت درخواست آزمون به صفحه آزمون موردنظر رفته و فرم درخواست آزمون را پر نمایید

نمونه مدارک دریافت شده

پیمایش به بالا