آزمون های بین المللی

microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Mobility and Security
کد آزمون: MS-101
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Identity and Services
کد آزمون: MS-100
microsoftExam
آزمون Managing Microsoft Teams
کد آزمون: MS-700
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Messaging
کد آزمون: MS-203
microsoftExam
آزمون Microsoft 365 Security Administration
کد آزمون: MS-500
microsoftExam
آزمون Managing Modern Desktops
کد آزمون: MD-101
microsoftExam
آزمون Technology Literacy for Educators
کد آزمون: 62-193
microsoftExam
آزمون Microsoft Azure IoT Developer
کد آزمون: AZ-220
microsoftExam
آزمون Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals (beta)
کد آزمون: SC-900
microsoftExam
آزمون Microsoft Identity and Access Administrator (beta)
کد آزمون: SC-300
microsoftExam
آزمون Microsoft Azure Fundamentals
کد آزمون: AZ-900
microsoftExam
آزمون Administering Relational Databases on Microsoft Azure
کد آزمون: DP-300
سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم