Microsoft Azure IoT Developer

EXAM CODE AZ-220

توسعه دهنده اینترنت اشیاء در مایکروسافت اژور

کد آزمون AZ-220

microsoftExam
جزئیات آزمون

تعداد سوالات

بین 40 تا 60

نوع سوالات

چند گزینه ای

مدت آزمون

150 دقیقه

نمره قبولی

حداقل 700

Microsoft Azure IoT Developer

محتوای این آزمون در 27 ژانویه 2021 به روز شده است. لطفاً سند اندازه گیری شده مهارت را در زیر بارگیری کنید تا ببینید چه چیزی تغییر کرده است.

داوطلبان شرکت در این آزمون باید در زمینه تولید اجزای سازگار با ابر و لبه های یک راه حل Azure IoT از تخصص موضوعی برخوردار باشند.

مسئولیت های Azure IoT Developer شامل مدیریت چرخه عمر دستگاه ، تنظیم ، پیکربندی و نگهداری آن با استفاده از سرویس های ابری و سایر ابزارها است. شما طرح هایی را برای راه حل های Azure IoT شامل توپولوژی دستگاه ، اتصال ، اشکال زدایی و امنیت و همچنین راه حل هایی برای مدیریت ، نظارت و تغییر خطوط داده مربوط به اینترنت اشیا implement پیاده سازی می کنید. شما همچنین می توانید اجزای Azure IoT Edge را نصب کرده و شبکه دستگاه را در لبه آن پیکربندی کنید.

یک Azure IoT Developer با مهندسین داده و سایر سهامداران همکاری می کند تا از موفقیت ادغام تجارت اطمینان حاصل کند.

یک داوطلب برای این آزمون باید تجربه پیاده سازی سرویس های Azure را داشته باشد که یک راه حل اینترنت اشیا را تشکیل می دهد ، از جمله گزینه های ذخیره داده ، تجزیه و تحلیل داده ها ، پردازش داده ها و گزینه های بستر به عنوان یک سرویس. این نقش همچنین باید بتواند تنظیمات پیکربندی سرویس Azure IoT را در قسمت کد محلول اینترنت اشیا شناسایی کرده و کارهای کدگذاری IoT خاص را حداقل در یک زبان پشتیبانی شده Azure شامل C # ، Node ، C یا Python انجام دهد.

بخشی از الزامات مورد نیاز: Microsoft Certified: Azure IoT Developer Specialty

امتحانات مرتبط: هیچ

معرفی مدرک Azure IoT Developer Specialty

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت MCSA 2016

سرفصل های آزمون

Skills measured

  • The content of this exam was updated on January 27, 2021. Please download the exam skills outline below to see what changed.
  • Implement the IoT solution infrastructure (15-20%)
  • Provision and manage devices (20-25%)
  • Implement Edge (15-20%)
  • Process and manage data (15-20%)
  • Monitor, troubleshoot, and optimize IoT solutions (15-20%)
  • Implement security (15-20%)
این آزمون برای گرفتن مدرک یا مدرک های زیر لازم است
sap (1)
Azure IoT Developer Specialty
کتاب و جزوات مربوطه
هیچ داده ای یافت نشد
فرم درخواست آزمون
پیمایش به بالا