مدرک

Azure IoT Developer Specialty

نامزدهای دریافت گواهینامه تخصصی Azure IoT Developer باید در زمینه تولید اجزای ابری و لبه ای از راه حل Azure IoT دارای تخصص موضوع باشند.

مسئولیت این نقش شامل مدیریت چرخه عمر دستگاه ، تنظیم ، پیکربندی و نگهداری آن با استفاده از سرویس های ابری و ابزارهای دیگر است. شما طرح هایی را برای راه حل های Azure IoT شامل توپولوژی دستگاه ، اتصال ، اشکال زدایی و امنیت و همچنین راه حل هایی برای مدیریت ، نظارت و تغییر خطوط داده مربوط به اینترنت اشیا implement پیاده سازی می کنید. شما همچنین می توانید اجزای Azure IoT Edge را نصب کرده و شبکه دستگاه را در لبه آن پیکربندی کنید.

یک Azure IoT Developer با مهندسین داده و سایر سهامداران همکاری می کند تا از موفقیت ادغام تجارت اطمینان حاصل کند.

یک نامزد دریافت این گواهینامه باید تجربه پیاده سازی خدمات Azure را داشته باشد که یک راه حل اینترنت اشیا را تشکیل می دهد ، از جمله گزینه های ذخیره سازی داده ، تجزیه و تحلیل داده ها ، پردازش داده ها و گزینه های بستر به عنوان یک سرویس. این نقش همچنین باید بتواند تنظیمات پیکربندی سرویس Azure IoT را در قسمت کد محلول اینترنت اشیا شناسایی کرده و کارهای کدگذاری IoT خاص را حداقل در یک زبان پشتیبانی شده Azure شامل C # ، Node ، C یا Python انجام دهد.

Azure IoT Developer Specialty

نقش شغلی: توسعه دهنده

امتحانات مورد نیاز: AZ-220

معرفی مدرک Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت MCSA 2016

آزمون هایی که برای دریافت مدرک Azure IoT Developer Specialty باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Microsoft Azure IoT Developer
کد آزمون: AZ-220

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا