Microsoft Azure AI Fundamentals

EXAM CODE AI-900

کد آزمون AI-900

microsoftExam
جزئیات آزمون

تعداد سوالات

40-60

نوع سوالات

چند گزینه ای

مدت آزمون

150 دقیقه

نمره قبولی

حداقل 700

Microsoft Azure AI Fundamentals

محتوای این آزمون در 27 ژانویه 2021 به روز شده است. لطفاً سند اندازه گیری شده مهارت را در زیر بارگیری کنید تا ببینید چه چیزی تغییر کرده است.

داوطلبان این آزمون باید دانش پایه ای از یادگیری ماشین (ML) و مفاهیم هوش مصنوعی (AI) و خدمات مربوط به Microsoft Azure داشته باشند.

این آزمون فرصتی برای نشان دادن دانش در مورد میزان کار مشترک ML و AI و نحوه پیاده سازی آنها در Azure است.

این آزمون برای داوطلبانی با هر دو سابقه فنی و غیر فنی در نظر گرفته شده است. دانش داده و تجربه مهندسی نرم افزار مورد نیاز نیست. با این حال ، برخی از دانش یا تجربه برنامه نویسی عمومی مفید خواهد بود.

از Azure AI Fundamentals می توان برای آماده سازی سایر گواهینامه های مبتنی بر نقش Azure مانند Azure Data Scientist Associate یا Azure AI Engineer Associate استفاده کرد ، اما پیش شرط هیچ یک از آنها نیست.

معرفی مدرک Azure Database Administrator Associate

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت Skype 2015

سرفصل های آزمون

Skills measured

  • The content of this exam was updated on January 27, 2021. Please download the exam skills outline below to see what changed.
  • Describe AI workloads and considerations (15-20%)
  • Describe fundamental principles of machine learning on Azure (30-35%)
  • Describe features of computer vision workloads on Azure (15-20%)
  • Describe features of Natural Language Processing (NLP) workloads on Azure (15-20%)
  • Describe features of conversational AI workloads on Azure (15-20%)
این آزمون برای گرفتن مدرک یا مدرک های زیر لازم است
Goexam
Azure AI Fundamentals
کتاب و جزوات مربوطه
هیچ داده ای یافت نشد
فرم درخواست آزمون
پیمایش به بالا