مدرک

Azure AI Fundamentals

داوطلبان دریافت گواهینامه Azure AI Fundamentals باید دانش بنیادی در مورد یادگیری ماشین (ML) و مفاهیم هوش مصنوعی (AI) و خدمات مربوط به Microsoft Azure داشته باشند.

این گواهینامه فرصتی برای نشان دادن دانش در مورد میزان کار مشترک ML و AI و نحوه پیاده سازی آنها در Azure است.

این گواهینامه برای داوطلبانی با هر دو سابقه فنی و غیر فنی در نظر گرفته شده است. دانش داده و تجربه مهندسی نرم افزار مورد نیاز نیست. با این حال ، برخی از دانش یا تجربه برنامه نویسی عمومی مفید خواهد بود.

از Azure AI Fundamentals می توان برای آماده سازی سایر گواهینامه های مبتنی بر نقش Azure مانند Azure Data Scientist Associate یا Azure AI Engineer Associate استفاده کرد ، اما پیش شرط هیچ یک از آنها نیست.

Azure AI Fundamentals

نقش شغلی: مهندس هوش مصنوعی ، توسعه دهنده ها ، ، دانشجویان

امتحانات مورد نیاز: AI-900

معرفی مدرک Azure Solutions Architect Expert

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت Exchange 2016

Goexam
آزمون هایی که برای دریافت مدرک Azure AI Fundamentals باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Microsoft Azure AI Fundamentals
کد آزمون: AI-900

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا