Data Engineering on Microsoft Azure (beta)

EXAM CODE DP-203

مهندسی داده ها در مایکروسافت اژور

کد آزمون DP-203

microsoftExam
جزئیات آزمون

تعداد سوالات

بین 40 تا 60

نوع سوالات

چند گزینه ای

مدت آزمون

150 دقیقه

نمره قبولی

حداقل 700

Data Engineering on Microsoft Azure (beta)

Azure Data Engineers داده های مختلف سیستم های داده ساختاریافته و غیر ساختاری را در ساختارهایی مناسب برای ساختن راه حل های تجزیه و تحلیل ادغام ، تبدیل و تلفیق می کند.

داوطلبان آزمون DP-203: مهندسی داده در Microsoft Azure باید دانش کاملی در مورد زبانهای پردازش داده مانند SQL ، Python یا Scala داشته باشد و آنها باید پردازش موازی و الگوهای معماری داده را درک کنند.

معرفی مدرک Azure Database Administrator Associate

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت SCCM 2016

سرفصل های آزمون

Skills measured

  • Design and implement data storage (40-45%)
  • Design and develop data processing (25-30%)
  • Design and implement data security (10-15%)
  • Monitor and optimize data storage and data processing (10-15%)

این آزمون برای گرفتن مدرک یا مدرک های زیر لازم است
Microsoft Certified
Azure Data Engineer Associate
کتاب و جزوات مربوطه
هیچ داده ای یافت نشد
فرم درخواست آزمون
پیمایش به بالا