مدرک

Azure Data Engineer Associate

آزمونهای DP-200 و DP-201 با آزمون DP-203 در 23 فوریه 2021 جایگزین می شوند. شما همچنان می توانید این گواهینامه را با گذراندن DP-200 و DP-201 تا زمان بازنشستگی آنها در 30 ژوئن 2021 بدست آورید.

Azure Data Engineers با استفاده از مجموعه کامل خدمات داده Azure برای تأمین نیازهای تجاری ، مدیریت ، نظارت ، امنیت و حریم خصوصی داده ها را طراحی و پیاده سازی می کنند.

Azure Data Engineer Associate

نقش شغلی: مهندس داده

معرفی مدرک Azure Database Administrator Associate

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت Skype 2015

Microsoft Certified
آزمون هایی که برای دریافت مدرک Azure Data Engineer Associate باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Data Engineering on Microsoft Azure (beta)
کد آزمون: DP-203

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا