مدرک

Identity and Access Administrator Associate

Microsoft Identity and Access Administrator با استفاده از Azure AD سیستم های مدیریت هویت و دسترسی یک سازمان را طراحی ، پیاده سازی و اجرا می کند. آنها وظایفی مانند تأیید هویت ایمن و دسترسی مجوز به برنامه های سازمانی را مدیریت می کنند. سرپرست تجارب یکپارچه و قابلیت های مدیریت سلف سرویس را برای همه کاربران فراهم می کند. دسترسی تطبیقی و حاکمیت عناصر اصلی این نقش هستند. این نقش همچنین مسئول عیب یابی ، نظارت و گزارش دهی برای هویت و محیط دسترسی است.

Identity and Access Administrator ممکن است یک فرد منفرد یا عضوی از یک تیم بزرگتر باشد. این نقش با بسیاری از نقشهای دیگر سازمان همکاری می کند تا پروژه های استراتژیک هویت را برای مدرن سازی راه حل های هویت ، پیاده سازی راه حل های ترکیبی از هویت و اجرای حاکمیت هویت ، هدایت کند.

Identity and Access Administrator Associate

نقش شغلی: مدیر ، مهندس امنیت

امتحانات مورد نیاز: SC-300

معرفی مدرک Azure IoT Developer Specialty

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت MCSA 2016

Associate
آزمون هایی که برای دریافت مدرک Identity and Access Administrator Associate باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Microsoft Identity and Access Administrator (beta)
کد آزمون: SC-300

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا