مهندس فرهانی

متن تستی میباشد

آدرس:تهران خیابان آزادی
تلفن:0912111111
ایمیل: mail@gmail.com

کاربرد Subneting و Superneting در شبکه

کاربرد Subneting و Superneting در شبکه کاربرد Subneting و Superneting در شبکه|نحوه ی ایجاد Superneting در شبکه|مدیریت Ipها در شبکه|مدیریت Subneting درشبکه|برگزاری امتحان های شبکه Subneting با تغییر در مقدار Subnet Mask می توانید فضای آدرس دهی مناسبی برای محدوده IP خود در نظر داشته باشید. با استفاده از این قابلیت می توانید شبکه خود […]

Call Now Buttonتماس 09126453039