مهندس فرهانی

متن تستی میباشد

آدرس:تهران خیابان آزادی
تلفن:0912111111
ایمیل: mail@gmail.com

معرفی و کاربرد SuperScope درDHCP Server

معرفی و کاربرد SuperScope درDHCP Server معرفی و کاربرد SuperScope درDHCP Server|نحوه مدیریت Scope ها در SuperScope|نحوه ارتباط  Subnetها از طریق DHCP Relay Agent|نحوه تخصیص Ip به کلاینت از طریقSuperScope|آموزش شبکه در حالت معمول در DHCP یک Scope  را تعریف می کنید که به Subnet فیزیکی که در همان محدوده IP Address می باشد آدرس […]

Call Now Buttonتماس 09126453039