آموزش راه اندازی VPN Server در RRAS | مجموعه آموزشی goexam

آموزش راه اندازی VPN Server در RRAS

آموزش راه اندازی VPN Server در RRAS راه اندازی VPN Server یکی مواردی است که میتوانید در RRAS Server کانفینگ نمایید. علت استفاده از Remote Access این می باشد که کاربران شما از لحاظ بستر شبکه و موقعیت فیزیکی در دوحالت می توانند به شبکه Domain شما login نمایند. در این محتوا قصد داریم به …

آموزش راه اندازی VPN Server در RRAS ادامه مطلب »