مهندس فرهانی

متن تستی میباشد

آدرس:تهران خیابان آزادی
تلفن:0912111111
ایمیل: mail@gmail.com

آموزش ایجاد Scope درDHCP Server

آموزش ایجاد Scope درDHCP Server آموزش ایجاد Scope درDHCP Server|نحوه ایجاد Scope در DHCP Server|مدیریت Scope در DHCP Server|نحوه مدیریت Super Scopeدر DHCP Server|آموزش شبکه در آموزش قبل در حین نصب DHCP Role آموختید که چگونه یک Scope را تعریف کنید تا در زمان نصب DHCP این Scope همراه با نصب Config شود. اما در […]

Call Now Buttonتماس 09126453039