آموزش تنظیمات RIP Properties در ویندوز سرور

آموزش تنظیمات RIP Properties در ویندوز سرور

 

باید به تنظیمات Properties موجود به RIP مراجعه تا تصویرزیر نمایش داده شود.

RIP Properties
RIP Properties

مشاهده  می کنید چندین گزینه را در دسترس خواهید داشت که به ترتیب به شرح زیر می باشد:

 • Maximum Delay

با استفاده از این گزینه مشخص می کنید که Delay یا تاخیر برای تبادل اطلاعات این Router با روترهای دیگر چند ثانیه باشد. تنظیم این گزینه نیاز به تخصص دارد به همین سادگی نمی باشد که بخواهید تنظیمات آنرا اعمال کنید. بر اساس پارامترهای مختلفی لحاظ می گردد. به طور نمونه برای جلوگیری از Loop می باشد ممکن است بین روتر ها به وجود آید و در کل خارج از مفاهیم مایکروسافت می باشد و با این تنظیمات در دورهای Cisco آشنا خواهید شد.

تنظیمات مختص به Event Logging می باشد که با استفاده از تنظیمات این بخش نوع گزارش دهی روتر را مشخص می کنید. گزینه Disable Event Logging مشخص کننده این می باشد که گزارش دهی غیر فعال باشد.

معرفی Security Tab

اما به غیر از General Tab یک Security Tab وجود دارد که با انتخاب این Tab تصویرزیر را مشاهده می کنید.

 RIP Properties
RIP Properties

در این Tab می توانید تنظیمات تبادل Data بین روتری که راه اندازی نموده اید با روترهای دیگر شبکه اعمال کنید. به این صورت که مشخص می کنید این تبادل با چه روترهایی در سطح شبکه انجام شود. در این خصوص سه گزینه به شرح زیر وجود دارد.

 • Accept announcements from all Routers

این گزینه تنظیم پیش فرض می باشد به معنی تبادل اطلاعات با تمامی روترهای موجود در شبکه می باشد. روتر شرکت یا سازمانی که در این حالت تنظیم شود می تواند یک تحدیدی برای سازمان محسوب شود.

به این صورت که یک کارمند و یا شخصی که قصد هک کردن شبکه را داشته باشد می تواند یک روتری را وارد سازمان کند و آن را به شبکه متصل کند، در این شرایط تمامی اطلاعات روتر سازمان با روتر هکر تبادل می شود به دیلی اینکه RIP استفاده می شود.  در واقع این هکر تمامی اطلاعات را در اختیار دارد.

 • Accept announcements from listed Routers only

زمانی که این گزینه را انتخاب می کنید می توانید در جدولی که در این Tab وجود دارد روترهایی را مشخص می کنید و روتر شما با این روترهایی که آدرس آنها در جدول Add کرده اید تبادل Data می کند.

 • Ignored announcements from listed routers

این گزینه برخلاف گزینه بالا عمل می کند به این صورت که با تمامی Router های موجود تبادل Data داشته باشد به جز روترهایی که IP آدرس  آنها را در داخل جدول تعریف کرده اید.

معرفی تنظیمات کارت های شبکه Router

چنانچه به خاطر داشته باشید زمانی که اقدام به Add نمودن Interface برای بال های شبکه روتر می کنید بعد از انتخاب هر کارت شبکه کنسولی نمایش داده می شود که در بخش های قبل ارائه شد. برای اینکه بتوانید تنظیمات بال های روتر را بررسی و تغییراتی اعمال کنید همانند تصویر کارت مورد نظر را انتخاب و با راست کلیک بر روی آن گزینه Properties را انتخاب کنید.

(توجه کنید که این تنظیمات در هر کارت شبکه ای بر روی روتر به صورت مجزا می باشد.)

قبل از انتخاب چندین گزینه را در دسترس خواهید داشت.

گزینه Delete این بال انتخابی روتر را حذف می کند.

گزینه Refresh تنظیمات را در صورت اعمال نشدن مجدداً به روز رسانی می کند.

اما با انتخاب گزینه Properties تصویرزیر را نمایش داده می شود.

بررسی General Tab

توجه کنید در این بخش مشخص می کنید که عملکرد روتر با استفاده از کدام یک از Routing Protocol ها باشد و به چه شکلی عمل کند.

توجه کنید که Routing به دو شکل زیر صورت می پذیرد:

Static Routing   که در این حالت جدول روتینگ را خودتان می نویسید.

Dynamic Routing  که در این کنسول با نام Auto–Static نمایش داده می شود.

بر همین اساس با استفاده از گزینه Operation Mode می توانید یکی از دو مدل فوق را درتصویرزیر انتخاب کنید.

در قسمت Outgoing Packet Protocol مشخص می کنید که این کارت شبکه با کدام یک از ورژن های پروتکل RIP کار کند که این موارد در تصویرزیر مشخص شده است.

همان طور که مشاهده می کنید می توانید از RIPv.1 و در حالت Broadcast و RIP ورژن 2 در حالت Multicast و استفاده از حالت Silent RIP استفاده کنید.

در حالت Silent RIP روتر اطلاعات را جمع آوری می کند ولی اطلاعاتی را برای روترهای دیگر ارائه نمی دهد.

در بخش Incoming Packet Protocol مواردی که در تصویرزیر نمایش داده شده است را مشاهده می کنید.

توضیحات این بخش مشخص است. زمانی که در سیستم عامل 2008 اقدام به Add نمودن پروتکل RIP می کنید اشاره می شود که فقط امکان کار کردن با RIPv.2 فراهم است اما در Details آن همان طور که مشاهده می کنید RIPv.1  این پروتکل همچنان وجود دارد.

یکی از دلایل عدم استفاده از RIPv.1 این می باشد که ارتباط آن در زمان تبادل دیتا Unsecure می باشد.

اما با استفاده از گزینه های Added cost for router می توانید یک Cost برای آن مشخص کنید و با استفاده از گزینه Tag for announced route rs می توانید برای عمل Route یک Tag را درنظر بگیرید.

گزینه کاربردی دیگری که در این Tab وجود دارد مختص به Active Authentication می باشد. این گزینه به عنوان اولین پارامتر امنیتی محسوب می شود. چنانچه این گزینه Authentication را بر روی این بال روتر فعال کنید از این به بعد این روتر اگر از همین بال بخواهد با روتر دیگری تبادل Data داشته باشد باید عیناً همین پسورد را باید در روتر مقابل تعریف کرده باشد.

بررسی Security Tab

بخش دیگری می توانید تنظیمات امنیتی برا روتر تعریف کنید Security Tab می باشد که تنظیمات موجود در این بخش در تصویرزیر نمایش داده شده است.

در بخش Action شما دو گزینه به شرح زیر را در اختیار دارید:

For Incoming Routes و for outgoing Route بر همین اساس تنظیمات را برای یکی از حالت ها اشاره خواهیم نمود و تنظیمات حالت دوم بر خلاف حالت اول می باشد.

معرفی For Incoming Routes

منظور از این حالت زمانی است که روتری اطلاعاتی را برای روتر شما ارسال کند.

زمانی که تنظیم Action را در این بخش بر روی این گزینه قرار می دهید سه گزینه به شرح زیر را در دسترس خواهید داشت.

 • Accept all Routes

در این حالت اطلاعات را از تمامی روترهایی که ارسال می کنند دریافت کند.

 • Accept all Routes In the ranges listed

با انتخاب این گزینه می توانید رنج IP Address مشخص کنید. حالتی را درنظر داشته باشید که شبکه را با یک کلاس ip آدرس خاصی Subnet کرده اید و در طرف دیگر شبکه دیگری دارید با کلاس متفاوت دیگری ازIP Address اما می خواهید این روتر فقط با روترهای موجود در یکی از دو کلاس تبادل Data داشته باشد در این بخش رنج IP Address مختص به شبکه مورد نظر را وارد می کنید.

 • Ignore all Routes In the ranges listed

این گزینه مخالف گزینه بالا عمل می کند به این صورت که مشخص می کنید با تمامی رنج های IP Address  روتر تبادل Data داشته باشد به جز رنجی که IP Address  آن را در جدول Add می کنید.

اما حالت دوم for outgoing Routes می باشد

مفهوم این گزینه زمانی است که روتر می خواهد درخواست تبادل Data برای روترهای دیگر ارسال کند. بر این اساس سه گزینه وجود دارد که در تصویرزیر مشخص می باشد.

 • Announce all Routes

این گزینه مشخص کننده این می باشد که اعلام خود و یا Data خود را برای تمامی روترهای موجود ارسال کند.

 • Announce all Routes in the ranges listed

با استفاده از این گزینه دیتای روتر برای رنجی از IP آدرس ارسال می شود که در جدول همین Tab ما IP Address آن را مشخص می کنیم.

 • Do not Announce all Routes in the ranges listed

با استفاده از این گزینه Data روتر برای همه ارسال می شود به جز رنج IP  آدرسی که مشخص می کنید.

معرفی Neighbors Tab

در این Tab با استفاده از تنظیماتی که در تصویرزیر ارائه شده است می توان مشخص کرد نحوه تبادل اطلاعات با روترهای های همسایه به چه صورتی انجام پذیرد.

سه گزینه در این خصوص وجود دارد که کاربرد آنها به ترتیب به شرح زیر می باشد:

 • Use Broadcast or Multicast only

استفاده از Broadcast یا Multicast

 • Use neighbors instead in Addition to Broadcast or Multicast

با استفاده از این گزینه مشخص می کنید با روترهای neighbors تبادل Data داشته باشد که IP Address  آنها را مشخص می کنید اما فقط به صورت Multicast یا Broadcast

 • Use neighbors instead of Broadcast or Multicast

با استفاده از این گزینه روترهای همسایه را مشخص می کنید با استفاده از IP Address با این شرط که به صورت Unicast درمقابل Multicast یا Broadcast تبادل Data داشته باشد.

معرفی Advanced Tab

در این Tab می توانید تنظیمات را با جزئیات بیشتری اعمال کنید. در تصویرزیر این تنظیمات قابل دسترس است.

در این بخش فقط سه تنظیم اول را می توانید اعمال کنید که کاربرد آنها به شرح زیر می باشد.

 • Periodic announcement expire

این گزینه همان تنظیم 30 ثانیه می باشد که پروتکل RIP درخواست اعلام را ارسال می کند.

 • Time before Routes expire

این گزینه وابسه به گزینه بالا است. اگر روتری بعد از 30 ثانیه جوابی را ندهد تا چند ثانیه بعد از آن expire کند. به این مفهوم که روتر در گزینه اول 6 مرتبه تلاش برای برقراری ارتباط با روتر مورد نظر می کند در صورتی که بعد از این 6 مرتبه جوابی را دریافت نکند روتر را حذف می کند.

 • Time before Routes expire is removed

این گزینه زمانی را مشخص می کند تا قبل از Remove نمودن در گزینه دوم در انتظار باشد.

گزینه های دیگر مختص به دوره های سیسکو می باشد که مایکروسافت به عنوان Option آنها را قرار داده است.

معرفی انواع Routing

همان طور که در تنظیمات اشاره شده روتینگ  به دو دسته زیر تقسیم بندی می شود.

 • Dynamic

روتینگ داینامیک همان مسیریابی می باشد که پروتکل انجام می دهد. به این شکل که بهترین مسیر  را انتخاب و آدرسی دهی را انجام می دهد. نمونه ای از این Routing را می توانید در داخل کامپیوتر با اجرای دستورRoute Print در محیط Cmd همانند تصویرزیر مشاهده کنید.

شکل فوق یک جدول روتینگ از نوع Dynamic می باشد به این معنی که خود روتر تمامی مسیرهایی شناسایی شده را نمایش داده شده است.

 • Static

نوع دیگری از Routing اشاره شد که Static می باشد و تفاوتی که با Dynamic دارد. این نوع روتینگ را باید به صورت دستی تایپ کنید این کار توسط دستوری به نام Route Add صورت می پذیرد.

فرمت نوشتن این نوع Route همانند تصویرزیر می باشد.

در تصویرزیر نمونه ای از Static Route نمایش داده شده است.

در صورتی که در همین کامپیوتر دستور Route Print اجرا کنید Route نمایش داده شده در تصویرزیر را می توانید مشاهده کنید.

نحوه نوشتن Static Route

جهت نوشتن Static Route با استفاده از کنسول RRAS باید همانند تصویرزیر در داخل کنسول بر روی گزینه Static Routes راست کلیک و گزینه New Static Routes را انتخاب کنید.

با انتخاب این گزینه تصویرزیر را مشاهده می کنید.

در بخش Interface مشخص می کنید که برای کدام یک از کارت های شبکه می خواهید Route نوشته شود.

دیگر تنظیمات مشخص است.

در تصویرزیر می توانید نمونه ای از Static Route که توسط کنسول نوشته شده است مشاهده کنید.

زمانی که روتر شروع به کار می کند و وارد بخش Static Route شوید مشاهده می کنید Dynamic Route در همین بخش در کنار Static Route نمایش داده می شود.

در صورتی که بر روی هر Route راست کلیک کنید می توانید آن را حذف و یا با وارد شدن به Properties  آن اقدام به اصطلاح Static Route کنید.

در صورتی که می خواهید Routing Table را به صورت گرافیکی مشاهده کنید باید بر روی Static Route  راست کلیک و گزینه Show IP Routing Table را انتخاب تا جدول زیر را مشاهده کنید.


,آموزش تغییر تنظیمات IP در Windows Server 2012 ,آموزش پیکربندی سرویس routing در ویندوز سرور 2008 ,تشریح مفاهیم Routing و نحوه پیاده سازی آن در ویندوز سرور 2008,آموزش System Properties ویندوز ,آموزش MCITP ,مشاهده System Properties در ویندوز ,آموزش MCITP ,مرکز آموزش ,Images for ‫آموزش تنظیمات RIP Properties در ویندوز سرور‬‎,گنجینه آموزش های شبکه های کامپیوتری ,Searches related to آموزش تنظیمات RIP Properties در ویندوز سرور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
جدیدترین دوره‌های آموزشی
آموزش راه اندازی FTP سایت بر روی IIS

رایگان

40 دقیقه

آموزش راه اندازی FTP سایت بر روی IIS

دوره تخصصی System Center ConfMgr 2016
20 قسمت
8 ساعت

دوره آموزشی System Center ConfigurationManager 2016

دوره تخصصی Hyper-V 2016
6 قسمت
3 ساعت و 25 دقیقه

دوره آموزشی Hyper-V 2016

AD RMS بخش سوم

رایگان

12 دقیقه

آموزش Publishing Web Server در ویندوز سرور

انواع Zone در DNS

رایگان

57 دقیقه

معرفی انواع Zone در DNS

معرفی انواع Query در DNS

رایگان

57 دقیقه

انواع Query در DNS

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا