دوره آموزش آنلاین VMware ICM 8.0

دوره آموزش آنلاین VMware ICM 8.0 جدیدترین دوره آموزشی شرکت vmware می باشد. vmware یکی از شرکت های معروف در دنیای مجازی سازی است . محصولات شرکت VMware در ابتدایی ترین سطح یعنی نرم افزار VMware Workstation تا بالاترین سطح در حوزه دیتا سنتر که مربوط به 1.VMware vRealize Log Insight 8 و NSX و VMware VSAN و VMware View 7 و دوره VCAP و vSphere 8 می باشد. آخرین ورژن ارائه شده در سال 2022 مربوط به vSphere 8 می باشد و همچنین در حوزه مجازی سازی سرور ها که می توان مجموعه نرم افزارهای خانواده vSphere و سیستم عامل تخصصی ESXi را نام برد. گروه آموزشی گواگزم جدیدترین دوره ی vSphere 8 را تاکنون تولید کرده است و شما می توانید بعنوان یک متخصص با محصولات و نرم افزارهای شرکت VMware کار کنید. با گذراندن این دوره توانایی بالایی جهت کار بعنوان متخصص مجازی سازی بر روی پلتفرم های مجازی سازی از قبیل، VMware  به صورت حرفه ایی پیدا خواهید نمود.

لینک ورود به کلاس آنلاین

پس از ثبت نام این دوره، لینک ورود به کلاس در همینجا قرار میگیرد

معرفی دوره

دوره آموزش آنلاین VMware ICM 8.0 جدیدترین دوره آموزشی شرکت vmware می باشد. vmware یکی از شرکت های معروف در دنیای مجازی سازی است . محصولات شرکت VMware در ابتدایی ترین سطح یعنی نرم افزار VMware Workstation تا بالاترین سطح در حوزه دیتا سنتر که مربوط به 1.VMware vRealize Log Insight 8 و NSX و VMware VSAN و VMware View 8 و دوره VCAP و vSphere 8 می باشد. آخرین ورژن ارائه شده در سال 2022 مربوط به vSphere 8 می باشد و همچنین در حوزه مجازی سازی سرور ها که می توان مجموعه نرم افزارهای خانواده vSphere و سیستم عامل تخصصی ESXi را نام برد. گروه آموزشی گواگزم جدیدترین دوره ی vSphere 8 را تاکنون تولید کرده است و شما می توانید بعنوان یک متخصص با محصولات و نرم افزارهای شرکت VMware کار کنید. با گذراندن این دوره توانایی بالایی جهت کار بعنوان متخصص مجازی سازی بر روی پلتفرم های مجازی سازی از قبیل، VMware  به صورت حرفه ایی پیدا خواهید نمود.

آنچه خواهید آموخت

دوره آموزش آنلاین VMware ICM 8.0 شما با دنیای مجازی سازی شرکت VMware آشنا خواهید شد و قادر به پیاده سازی زیرساخت مبتنی بر پلتفرم مجازی از ابتدایی ترین حالت تا مراحل پیشرفته پیاده سازی به همراه عیب یابی در کنار چگونگی بهینه سازی کردن این زیرساخت برای داشتن کارایی و عملکردی بهینه، با تکیه بر Best Practice ها، خواهید بود. همچنین مباحث امنیت مجازی سازی با توجه به استاندارد های ارائه شده CIS Security، عنوان خواهد شد. در دوره آموزشی vmware ICM 8 شما با تکنیک ها و مطالب پیاده سازی، عیب یابی، و مانیتورینگ به صورت خط فرمان آشنا خواهید شد.
مطالب تهیه شده برای دوره vmware (vcp8-dcv) به گونه ای فراتر از عناوین و محتویات کتاب اصلی است و تمامی اطلاعات به روز در زمینه پیاده سازیVmware scale, VMware vSphere 8,Vmware icm,Vmware optimize، گردآوری شده است. هدف ما فراهم کردن شرایطی است که بتوانیم دانشجویانی که در این دوره ثبت نام می نمایند در سطوح گسترده و شرایطی از قبیل مهاجرت از محتوای آن بهره لازم را ببرند و دانش متناسب با اطلاعات روز این فناوری را کسب نمایند، که این دوره پیش نیاز دیگر دوره ها و فناوری های شرکت VMware در زمینه SDDC می باشد. در آموزش آنلاین (vcp8-dcv) تدریس، آخرین نسخه vmware vSphere 8 مورد بحث قرار خواهد گرفت. پیش نیاز این دوره داشتن حداقل دانش در سطح Network+ می باشد.

دوره آموزش آنلاین VMware ICM 8.0

 

 

آنچه در دوره آموزش VMware ICM 8 خواهید آموخت.

Course Introduction

  • Introductions and course logistics
  • VMWare Certifications Tracks
  • HDDC vs SDDC
  • Emulator vs Simulator
  • Explain the vSphere Virtual Infrastructure
  • Benefits of Virtualization
  • Types of Hypervisors
 • Introduction to vSphere 7 & 8
  • Define vSphere System Storage
  • vSphere 8 Considerations
 • ESXi Host Client
  • Terminology
  • MMU Virtualization
  • CPU Virtualization
  • How to Install and Configure ESXi Host via GUI
  • vSphere 8 Consideration
  • How to Install ESXi with Script File
  • How to Install ESXi with Native UEFI HTTP
  • Deep Look at DCUI
  • VPXA – Hostd
  • Some Shell Commands
  • Auto Start
  • Services
  • Security & Users
  • NTP – PTP
  • Datastore & VM Creation on vSphere Web client
  • Some Advanced Settings Parameters
 • How to Configure ESXi Backup & Restore
 • VCSA (vCenter Server Appliance)
  • vCenter Components
   • vCenter
   • Authentications Service – PSC
  • How to Deploy and Configure
  • How to Deploy and Configure VCSA via Command
  • Definition of ESXi Management via vCenter
  • Take a Deep Look at VAMI
  • Describe PNID & DDNS
  • How to Add ESXi to vCenter
  • Configuration Assign License
  • Take a Deep Look at vCenter General Configuration
  • Describe and Access to MOB
  • How to Configure vCenter Backup & Restore
  • Definition of Roles & Permissions
   • Global Permission
   • Tag Permission
   • Multiple Permissions
  • Describe How to Access AD over LDAP
  • Describe How to Access AD over LDAPS
  • Describe How to Join ESXi to Domain
  • Describe Configuration vSphere Authentication Proxy
  • Describe How to Join vCenter to AD
  • Login to vCenter Automatically with Windows Domain Account
  • Describe and Configuration Lockdown Mode
  • How to Change FQDN
  • Some Shell Commands
  • Describe ELM
  • How to Deploy & Configure & Remove ELM
   • Remove vCenter form ELM
  • Describe and Configuration of vCenter Repoint
   • Repoint a Single vCenter Server Node to an Existing Domain without a Replication Partner
   • Repoint a vCenter Server Node to an Existing Domain with a Replication Partner
   • Repoint a vCenter Server Node to a New Domain
  • Definition of Hardware Version and New Features on vSphere 7
  • Definition of Hardware Version and New Features on vSphere 8
   • Virtual SGX
   • SEV-ES
   • Dynamic Direct Path I/O
   • Watchdog Timer
   • NVME over Fabric
    • NVME over PCIe
    • NVME over FC
    • NVME over TCP
    • NVME over RDMA
     • RDMA
    • iSER
   • Virtual Machine
    • How to Create a VM
    • Describe VM Compatibility
    • Describe Thin vs Thick Provisioning
    • Describe Controllers
     • BusLogic Parallel
     • LSI Logic Parallel
     • LSI Logic SAS
     • VMWare Paravirtual = PVSCSI
     • Controllers Considerations
     • SCSI Bus Sharing
    • Describe Virtual Network Types
     • VLance
     • VMXNet
     • E1000 – E1000e
     • VMXNet 2 (Enhanced VMXNet)
     • VMXNet 3
     • Direct Pass IO
     • Single Root I/O Virtualization = SR-IOV Passthrough
     • PVRDMA
     • NVIDIA GRID vGPU
    • Describe PTP & NTP
    • Describe and Configuration VMware Tools
     • Install on Windows
     • Install on Linux
    • How to Change Product Locker Location
    • Types of VM Files
    • Describe Virtual Serial Port
    • Describe USB Passthrough
    • How to Configure PVSCSI
    • PVSCSI on vSphere 8
    • Add PVSCI Driver to Windows
    • Describe and Configuration RDM
     • Describe Perennial Reservation Settings
    • Describe SCSI Inquiry Cache
    • Describe Processor Scheduling Affinity
    • Describe and Configure vSGX
    • Describe and Configure SEV-ES
    • Configure Time Synchronization
    • Virtual Machine Logging
    • Virtual CPU Performance Counters
    • Device Groups on vSphere 8
    • How to Recover VMDK Descriptor
    • How to Convert Thin to Thick
    • How to Convert Thick to Thin
    • Describe and Remediate Orphaned VM
    • How to Fix VM Folder Naming Discrepancy
   • Deployment
    • Describe and Configure OVA – OVF
     • Convert OVF to OVA and inversely
    • Describe and Configure Cloning
    • How to Deploy a VM with VM Customization
    • Describe and Configure a Template
     • Template Versioning
    • Snapshot
     • How to Take and Manage Snapshots
     • Types of Snapshot Files
     • What is Consolidate
     • Show Snapshot via Shell Command
     • Cancel Relevant Snapshot Task
     • How to Change Snapshot Location
     • Dependent vs Independent
    • VM Security
     • Disable-Enable Copy & Paste
     • Disable Removing Devices by User
     • Change Number of VM Console and Log off Sessions
     • Disable Unexposed Features
     • Limit Information Messages from VM to VMX files
     • Prevent Virtual Disk Shrinking
     • Ensure virtual disk wiping is disabled
     • Ensure host information is not sent to guests
     • Ensure VM log file size is limited
     • Ensure Guest Host Interaction Tray Icon is disabled
     • Virtualization Based Security = VBS
     • Secure Boot
      • Describe VIB
      • Acceptance Level
       • Types
       • CLI
      • Secure Boot Enforcement
      • Exec Installed Only
     • vSphere Trust Authority
      • Key Providers
      • Components
      • TPM Attestation
      • VTA Requirements
      • Support & Unsupport Features
      • Upgrade & Patching
      • Clone
      • TPM
      • Workflow
      • Backup vSphere Trust Authority
      • Add a Host to a Trusted Cluster
      • Remove a Trusted Hosts from a Trusted Cluster
     • VM Encryption
      • Supported & Unsupported
      • Standard Key Provider
      • Native Key Provider = NKP
      • OVF
      • Cloning
      • Re-crypt
      • Cross vCenter
      • Host Encryption Mode Explicitly
      • Persistence Key
      • Encrypted vMotion
     • Virtual Trusted Platform Module = vTPM
     • Deploy Windows 11 at Scale on vSphere 8
    • Describe and Implement Cluster
    • Virtual Standard Switch
     • Describe VSS and its Components
      • vNIC
      • VMNIC
      • Port Group
      • VMKernel
      • VMKernel Adapter
     • Create VSS
     • Describe and Create VM Port-Group
     • Describe and Create VMKernel
     • MAC Address Management
      • VMWare OUI Allocation
      • Prefix-based Allocation
      • Range-based Allocation
     • Some CLI Commands
    • Distributed Virtual Switch
     • Difference Between VSS & VDS
     • Describe VDS and its Components
     • Create VDS & Port Group
     • Migrate from VSS to DVS
     • Describe and Configure NetFlow
     • Describe and Configure Port Mirroring
     • Describe and Configure LACP
     • Describe and Configure Private VLAN
     • Tracking Filtering & Marking Policy
     • Describe and Configure Health Check
     • VDS Backup & Restore
     • Describe and Configure Rollback
     • Networking on vSphere 8
     • Describe and Configure NIOC
      • Move a pNIC Adapter out the scope of NIOC
     • Remove Uplink from VDS for using on VSS
     • Migrate a VMkernel Adapter on a Host to a VSS
     • Some CLI Commands
    • Describe and Configure Some Features
     • TSO & LRO
     • HClock
     • NetQueue
     • SplitRx Mode
     • RSS
     • Multiple Context Functionality
     • Dense Mode
     • Interrupt Coalescing
     • Network Latency Sensitivity
    • Describe and Configure PVRDMA
    • Describe and Configure RoCE SR-IOV
    • Storage
     • Datastore Description
     • Type of Storage
      • DAS
      • NAS
      • SAN
     • FC
     • iSCSI
     • FCoE
     • How Virtual Machines Access Data on a SAN
     • NPIV
     • Describe Structure of VMFS
     • Create Datastore
      • Create LUN on EMC Unity
      • Create VMFS Block on EMC Unity
     • Describe LUN Representation
     • Dependent & Independent Hardware iSCSI Adapter
     • Routing with Software iSCSI
     • Datastore Tips
     • iSCSI CLI
     • Marking Storage Devices
     • Delayed ACK
     • Describe and Configure Extend & Expand
     • NFS 3 vs NFS 4.1
     • Implementation of NFS on EMC
     • Set Up Dynamic Disk Mirroring
    • Storage Optimization
     • Storage Queue Depth
     • Changing Queue Depth
     • Describe and Configure iSCSI Multi Pathing
      • Describe PSA
      • Describe NMP
       • Describe PSP
       • Describe SATP
      • Describe MPP
      • Describe ALUA
      • Describe Path Thrashing
      • Some CLI Commands
     • NVME over Fabric
      • NVME over PCIe
      • NVME over Fiber Channel
      • NVME over TCP
      • NVME over RDMA
     • Describe and Configure HPP
      • Some CLI Commands
     • Mask Path
     • Scheduling Queues for Virtual Machine I/Os
     • Describe and Configure iSER
     • Maximum Outstanding Disk Requests
     • Controlling LUN Queue Depth
     • ReqCallThreshold
     • Recover Removed VMFS
     • Datastore Re-Signature
     • Describe and Configure VOMA
     • Pointer Block Cache
     • vSphere Storage APIs Array Integration = VAAI
      • Hardware Acceleration
      • Hardware Acceleration for NAS
      • Array Thin Provisioning
      • In-Guest Unmap
      • Some CLI Commands
       • ATS
      • vSphere 8 Unmap Space Reclamation Enhancement
     • VVol & VASA
      • Description of VVoL
      • VVoL Types
      • VVoL Benefits
      • VVoL Components
      • Description of VASA
      • vSphere 8 Core Storage
      • Configuration of VVoL & VASA on EMC
      • Deploying VM OVFs to Virtual Volumes Datastores
      • VVoL CLI
     • vSphere APIs for I/O Filtering = VAIO
      • Types of VAIO
      • Considerations
     • SPBM = Storage Policy Based Management
      • Tag
      • VASA
      • VAAI
     • vSphere 8 Container Storage CNS/CSI
     • Tag Policy Considerations
      • Vacuum Tag Associations Table
      • Manually Remove Tombstones
     • Describe and Configure SIOC
     • Describe and Configure Storage DRS
    • Windows Server Failover Cluster = WSFC
     • RDM
     • VVoL
     • VMFS VMDK
    • Describe and Configure Content Library
    • Describe and Configure vAPP
     • Network Protocol Profile
    • VM Startup & Shutdown
    • Describe and Configure vMotion & SVMotion
     • Tune vMotion for Lower Migration Time
     • TCP / IP Stack
     • vMotion Logging
     • vMotion on vSphere 8
     • EVC = Enhanced vMotion Compatibility
     • Advanced Cross vCenter vMotion = XVM
     • Migrate VM without vMotion
    • Describe and Configure DRS = Distribute Resource Scheduler
     • VM DRS Score
     • DPM = Distributed Power Management
      • Host Power-off Cost-Benefit Analysis
      • Evaluating Utilization
      • Host Power-off Recommendation
     • Describe and Configure Resource Pool
      • Scalable Shared Resource Pool
     • Describe and Configure vCLS
      • Compute Policy
      • Retreat Mode
     • Describe and Configure HA
     • Proactive HA Simulator
     • Describe and Configure Fault Tolerance
     • Describe and Configure Host Profile
     • CPU Optimization
      • Describe and Configure NUMA
      • Describe and Configure vNUMA
      • Virtual NUMA Topology on vSphere 8
     • Describe and Configure Persistent Memory
     • ESXTOP & Monitoring
      • CPU Monitoring
      • Memory Monitoring
       • Reclamation Methods
      • Storage Monitoring
      • Network Monitoring
      • vSphere Green Metrics on vSphere 8
      • RESXTOP
     • Alarms
     • vCenter Performance Optimization
      • VIMTOP
      • vSphere Client Memory
      • Vacuum analyze
      • Monitor vCenter Database Disk Space
      • Increase Disk Space on vCenter
      • Truncate Large Table
     • Describe and Configure vCenter HA = vCHA
     • Describe and Configure Image Builder
     • Describe and Configure Auto Deploy
     • Update & Upgrade vCenter
      • Update Planner
     • Describe and Configure vSphere Lifecycle Manager
      • Describe and Configure Update Manager Download Service
      • vSphere Lifecycle Management on vSphere 8
     • vSphere Configuration Profiles
     • vCenter Concurrently Tasks Limits
     • PowerCLI
      • Installation
      • Some General Commands
      • vSphere API Session Timeout
      • Ensure the shell services timeout is set to 1 hour or less
      • ESX License Core
      • ESXi ShellInteractiveTimeOut
      • ESXi shell to start manually rather than automatically
      • Ensure the DCUI timeout is set to 600 seconds or less
      • Orphaned VMs
      • Exec Installed Only
      • vSphere Trust Authority
      • VM Encryption
      • Native Key Provider
      • ESXi Backup
      • Reprovision a Host with a New Image Profile by Using PowerCLI
      • Set Up Bulk Licensing
      • PowerCLI code to see VM EVC Mode and Cluster EVC Mode
      • Snapshot
      • NTP
      • Firewall Rule
      • Transfer File
      • Acceptance Level
      • Disable Inter-VM TPS – Disable Salting
      • Screenshot
      • Stop & Start Services on Multiple Hosts
      • Tag
      • Create Port Group on Multiple VSS
      • Change vMotion Stream Entry
      • vCHA
      • Update VMware Tools of Powered on VMs
      • Run Script on VM
      • Create Multiple VMs Automatically
     • vCenter Server Profile
     • Log
      • ESXi Logs
      • vCenter Logs
       • vCenter Support Bundle
      • Syslog
      • Memory Dump
       • Set Up a File as Core Dump Location
      • SNMP
       • On ESXi
       • On VCSA
       • Script
       • SNMP v3
      • Code Capture
      • VCSIM = vCenter Server Simulator
      • Certificate
      • Consolidate Identical Events
      • vSphere Identity Federation
      • Skyline Health Diagnostic = SHD
      • Guest Store
      • vSphere +

مخاطبین

علاقمندان به حوزه شبکه

دوره آموزش آنلاین VMware ICM 8.0|آموزش آنلاین (vcp8-dcv)

۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

مشخصات دوره

تاریخ شروع کلاس: 1401/10/1
تاریخ پایان کلاس: 1401/12/10
زمان برگزاری: 1401/10/1
زمان کل دوره: 40 تا 60 ساعت
تعداد جلسات: 2 روز در هفته
سطح دوره: پیشرفته
اشتراک در
اطلاع از
guest

بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
اسکرول به بالا