نسخه developer از SQL server 2019 نسخه ای با ویژگی های های کامل است(شامل تمامی ویژگی ها و قابلیت های نسخه enterprise ) که تنها برای گسترش دادن ، تست و نمایش استفاده می شود.مشتریان ممکن است نسخه developer را روی هر تعدادی از دستگاه ها نصب و اجرا کنند . این مورد مهمی است زیرا به مشتریان اجازه میدهد برنامه را روی دستگاه های متعدد اجرا کنند (مثلا با هدف تست کردن) بدون نیاز به لایسنس کردن هر سرور Non productive برای SQL server .
سیستم عامل ها: ویندوز سرور 2016-2019
تعداد کاربر: 1 کاربر، 3 کاربر، 5 کاربر، 10 کاربر
لایسنسSQL Server 2019
حداقل سخت افزار مورد نیاز SQL Server 2019

OS x64: Windows 8, 8.1, 10; Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
for editions Web Edition, Enterprise Edition: Windows Server 2012, 2012 R2, 2016
Versions of Windows 7 and Server 2008, 2008 R2 are not supported!
Hard disk: at least 6 GB of free disk space
RAM: Express releases 1 GB, all other editions 4 GB and above
Processor speed: 2.0 GHz and higher
:Processor Type
x64 processor: AMD Opteron, AMD Athlon 64, Intel Xeon with Intel EM64T support, Intel Pentium IV with EM64T support

توضیحات تکمیلی SQL Server 2019

لایسنسSQL Server 2019

2019 SQL Server در حال حاضر به همراه Apache Spark و Hadoop Distributed File System (HDFS) به منظور نظارت بر تمامی داده های شما ارائه می شود. با استفاده از نسخه های Enterprise و Standard محصول SQL Server 2019 مشتریان میتوانند Big Data Cluster ها را به کار گیرند. SQL Server 2019 Big Data Cluster مدیریت فضای بزرگ از داده ها را آسان تر می کند. این محصول اجزای اصلی (مثلHadoop Distributed File System (HDFS), Spark, and analytics tools) را برای یک data lake ، به صورت کاملا یکپارچه با SQL Server 2019 و تحت پشتیبانی کامل Microsoft فراهم می کند. SQL Server 2019 Big Data Cluster می تواند به وسیله Linux containerها روی یک Kubernetes-managed cluster به کار گرفته شود. یک SQL Server 2019 Big Data Cluster از دو جزء متمایز تشکیل شده است که عبارتند از:
SQL Server Master Instance: نسخه Enterprise یا Standard از SQL Server 2019 روی لینوکس با تمامی ویزگی های معمول
Big Data Nodes: تقاط کاری(worker node) همراه با HDFS, Spark و SQL server engine هستند، به منظور مقیاس کردن حافظه(scale-out storage) و محاسبات.
بررسی نسخه های مختلف :
نسخه های مختلف The SQL Server 2019 بسته به اینکه مشتریان چگونه از برنامه ها و راهکار ها استفاده می کنند به شرح زیر می باشند:
 نسخه Enterprise : مناسب برنامه هایی است که به به منظور فعالیت نیاز بالایی به عملکرد memory ، امنیت و دسترسی زیاد دارند.
 نسخه standard: ویزگی های کامل قابلیت های مربوط به داده ها را برای برنامه های میان رده و DATA mart ها فراهم می کند.
همچنین SQL Server 2019 در نسخه های express و free developer هم موجود است. نسخه وب تنها در طرح Provider License Agreement (SPLA) Services ارایه می شود.
علاوه بر این برای نسخه های SQL Server Enterprise and Standard core مشتریان میتوانند SQL Server Big Data Node cores را برای SQL Server 2019 Big Data Clusters ها خریداری کنند.

لایسنسSQL Server 2019
لایسنسSQL Server 2019

مدل های لایسنس SQL Server 2019

SQL Server 2019 بر اساس اینکه معمولا مشتریان چگونه اقدام به خرید حجم های کاری(work loads) می کنند گزینه های متفاوتی را برای لایسنس ارائه میکند که عبارتند از:
Per core: بدون در نظر گرفتن اینکه راهکار ها قرار است روی سرور های فیزیکی در محل (physical servers on-premises) یا روی محیط ابری و مجازی پیاده سازی شوند ، به مشتری واحدی دقیق تر برای محاسبه قدرت و معیار مرتیط تری برای لایسنس می دهد.
• Core based licensing (لایسنس کردن بر اساس هسته) برای زمانی مناسب است که مشتری نمیتواند تعداد User ها یا دستگاه هایی که حجم کاری internet یا extranet دارند و یا سیستم هایی که با external facing workloads یکپارچه شده اند را بشمارد.
• برای لایسنس کردن یک سرور فیزیکی ( زمانی که SQL server روی یک OSE فیزیکی در حال اجرا است) تمامی هسته های فیزیکی روی سرور باید لایسنس شوند.
• مقدار حداقلی لایسنس 4 هسته ای برای هر پردازنده فیزیکی روی سرور نیاز است.
SERVER + CAL : گزینه ای برای لایسنس کردن userها و/ یا دستگاه ها برای دسترسی کم هزینه به incremental SQL Server deployments ارایه می کند.(CAL = client access license )
• هر سروری که برنامه SQL Server را اجرا می کند نیاز به لایسنس دارد.
• هر user و / یا دستگاهی که به یک SQL Server لایسنس شده دسترسی دارد نیاز به یک SQL Server CAL با نسخه مشابه یا بالاتر دارد.(مثلا برای دسترسی به SQL Server 2012 Standard Edition server ، user نیاز به SQL Server CAL نسخه 2012 یا 2019 دارد.)
• هر SQL Server CAL اجازه دسترسی به چندین SQL Server لایسنس شده شامل Standard Edition and legacy Business Intelligence و Enterprise Edition Servers را می دهد.

فروش ویژه لایسنس اس کیو ال سرور اورجینال 2019
فروش ویژه لایسنس اس کیو ال سرور اورجینال 2019

علاوه بر این برای نسخه های SQL Server Enterprise and Standard core مشتریان میتوانند SQL Server Big Data Node cores را برای SQL Server 2019 Big Data Clusters ها خریداری کنند.

لایسنس SQL2019
لایسنس SQL2019

SQL Server Big Data Node cores *= ها فقط مختص به SQL Server 2019 Big Data Node هستند. Master instance ها باید با نسخه های enterprise یا standard لایسنس شوند.

لایسنس کردن SQL Server 2019 Big Data Cluster

برای لایسنس کردن SQL Server 2019 Big Data Cluster هر دو جز آن باید لایسنس شوند.
SQL Server Master Instance: هر سروری که SQL Server Master Instance را اجرا میکند باید تعداد مناسبی از لایسنس SQL Server 2019 Enterprise core یا SQL Server 2019 standard core را داشته باشد.
SQL Server Big Data Nodes: سرور هایی که برای SQL Server Big data node ها استفاده می شوند باید با استفاده از SQL Server Big Data node cores لایسنس شوند.
علاوه بر این SQL Server SA benefit تعداد محدودی از Big Data node core ها را بدون هزینه اضافی برای core entitlement Big Data Nodes فراهم میکند. برای استفاده در مقیاس بزرگتر از SA benefit سرور های استفاده شده برای Big Data node coreهای اضافی باید به وسیله SQL Server Big Data Node Coreها لایسنس شوند.

مزایای SQL Server 2019 with SA

Software Assurance (SA) به مشتریان کمک میکند تا از سرمایه گذاری که روی لایسنس SQL Server کرده اند نهایت استفاده را ببرند. با SA مشتریان SQL Server مزایای ارزشمندی را برای خود باز می کنند.

لایسنس SQL2019
لایسنس SQL2019

با ترکیب مشخصه های ، عملکرد عین انجام عملیات های مهم(mission critical performance) ، مقیاس (scale)و قابلیت دسترسی(availability ) در نسخه ی Enterprise از SQL server و همچنان مزایایی که به وسیله SA فراهم میشوند ، مشتری می تواند تمامی قدرت SQL Server را که شامل موارد زیر می شود را در اختیار داشته باشد.
• نصب یک Big data cluster برای big data/Hadoop analytics workloads
• هماهنگی با تمام ویژگی های SQL server
• دسترسی به تعداد نا محدود از virtual machine ها
• مدرن شدن به cloud با لایسنس های موجود
• بهره بردن از سناریوهای با دسترسی بالا بدون هیچ هزینه اضافی
• پوشش دیتا های آن ها از طریق تجزیه تحلیل روی Hadoop
• ساخت data visualization از نوع on premises به وسیه Power BI Report Server

لایسنس برای virtualization و container ها

SQL Server 2019 حقوقی را برای استفاده از virtual machine ها و container ها پیشنهاد می کند که انظاف پذیری برای استفاده از آن ها را برای مشتریان فراهم می کند. دو گزینه اصلی برای لایسنس کردن virtual machine ها و container ها وجود دارد که عبارتند از :
 لایسنس تکی virtual machine ها و container ها
 لایسنس برای حداکثر تراکم در محیط هایی که به میزان بالایی مجازی شده اند و همچنین محیط هایی با تراکم بالایی از container ها
درزیر به شرح هر کدام پرداخته می شود.

virtual machine ها (ماشین های مجازی) یا container های تکی

همراه با رشد قابلیت های سخت افزاری ، استفاده از بخشی از قدرت محاسباتی سرور برای هر دیتا بیس رایج تر شده است .هنگام پیاده سازی دیتابیس ها روی ماشین مجازی یا container ها که تنها بخشی از سرور فیزیکی را مورد استفاده قرار می دهند می توان با لایسنس کردن تکی ماشین های مجازی یا container ها صرفه جویی کرد.
تبصره: برای لایسنس کردن container ها همان قواعد مربوط به ماشین های مجازی را دنبال کنید.
تبصره : هنگام لایسنس کردن ماشین های مجازی یا container ها بر اساس مدل لایسنس Server + CAL ، تعداد هسته های مجازی یا فیزیکی تاثیری روی تعداد server license های مورد نیاز ندارد.
برای لایسنس کردن ماشین مجازی یا container با لایسنس مدل core ، برای هر هسته مجازی که به ماشین مجازی اختصاص داده شده یا برای هر تعداد هسته که تعیین شده تا به وسیله container به آن دسترسی باشد ، یک لایسنس از مدل core خریداری کنید.(با حداقل لایسنس 4 هسته ای برای هر ماشین مجازی یا container )
برای لایسنس کردن یک ماشین مجازی یا یک container با لایسنس مدل server (فقط برای نسخه استاندارد) ، یک لایسنس server برای هر ماشین مجازی یا container خریداری کنید و یک CAL برای هر user یا دستگاه تهیه کنید.
هر ماشین مجازی یا container لایسنس SQL server شده که تحت پوشش SA باشد میتواند بدون نیاز به خریداری لایسنس SQL Server اضافی در بین server farm جابه جا شود یا به Hoster سوم شخص یا فراهم کننده سرویس های ابری منتقل شود .

مجازی سازی با تراکم بالا یا به کارگیری container ها با تراکم بالا

میتوان با لایسنس SQL server هایی که دارای تراکم بالای ماشین های مجازی هستند یا تراکم بالایی از container ها در آن ها به کارگیری شده ، صرفه جویی بیشتری انجام داد . این مورد گزینه مناسبی برای مشتریانی است که که میخواهند از قدرت محاسباتی سرور فیزیکی خود بهره ببرند .
مشتریان میتوانند با لایسنس کردن سرور خود( یا server farm) به صورت کامل با استفاده از لایسنس های core نسخه enter prise و پوشش SA بر اساس تعداد کل هسته های فیزیکی روی سرور ، تعداد نامحدودی از ماشین های مجازی یا container ها را به کار بگیرند و از ظرفیت کامل سخت افزار لایسنس شده خود استفاده کنند.
SA توانایی به کارگیری تعداد نامحدود از ماشین های مجازی و container ها را برای مدیریت حجم های کاری دینامیک و استفاده کامل از توان محاسباتی سخت افزار، فعال می کند.
لایسنس برای high availability (دسترسی بالا ) و Disaster Recovery (بازیابی رد صورت وقوع بحران و مشکلات)
SQL server ها میتوانند پیکربندی شوند تا در صورتی که یک سرور دچار مشکل شود (fail شود) ، پردازش هایی که به وسیله آن انجام می شدند برداشته شوند ، بازیابی شوند و به وسیله سرور دیگری ادامه پیدا کنند. هرسرور لایسنس شده که تحت پوشش SA قرار داشته باشد میتواند یک سرور passive برای fail-over support نصب کند .(یک سرور جایگزین برای واکنش حین fail over نصب کند)
برای هر on-prem server با SQL server 2019 و تحت پوشش فعال SA ، میتوانند از یکی از جایگزین های زیر را برای واکنش در مواجهه با failover اسستفاده کنند:
یک جایگزین برای واکنش حین fail over برای High Availability در یک سرور جداگانه
یک جایگزین برای واکنش حین fail over برای Disaster Recovery در یک سرور جداگانه
یک جایگزین برای واکنش حین fail over برای Disaster Recovery در یک ماشین مجازی single VM)) روی Azure

لایسنس کردن برای استفاده غیر تولیدی (nonproductive)

نسخه developer از SQL server 2019 نسخه ای با ویژگی های های کامل است(شامل تمامی ویژگی ها و قابلیت های نسخه enterprise ) که تنها برای گسترش دادن ، تست و نمایش استفاده می شود.مشتریان ممکن است نسخه developer را روی هر تعدادی از دستگاه ها نصب و اجرا کنند . این مورد مهمی است زیرا به مشتریان اجازه میدهد برنامه را روی دستگاه های متعدد اجرا کنند (مثلا با هدف تست کردن) بدون نیاز به لایسنس کردن هر سرور Non productive برای SQL server .
نسخه developer از SQL server 2019 رایگان می باشد.

 

*پس از تکمیل فرآیند خریدلایسنس نسخه Enterprise ،لایسنس(کد فعال سازی) به همراه لینک دانلود نسخه اصلی آن به ایمیل وارد شده ارسال میگردد لطفا در وارد کردن ایمیل دقت فرمایید.

همچنین تمامی لایسنس های ارایه شده قابل استعلام مستقیم از مایکروسافت می باشند.

لایسنس این محصول از نوع OLP Academic, Charity و دیگر انواع لایسنس که با مدارک خرید غیر واقعی و یا جعلی تهیه می شوند نمی باشد، همچنین ﻻﯾﺴﻨﺲ ﻫﺎى اراﯾﻪ ﺷﺪه ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺴﺘﻪ پردازنده (Core) ندارند.

لایسنس های مرتبط 

لایسنس Microsoft RDS

لایسنس Symantec Endpoint Security

مدت تحویل لایسنس: حداقل ۲۰ دقیقه و حداکثر 24 ساعت

پس از ثبت فرم زیر لینک دانلود پیش فاکتور به موبایل درج شده ارسال میشود

"*" indicates required fields

مدت تحویل لایسنس: حداقل ۲۰ دقیقه و حداکثر 24 ساعت

پس از ثبت فرم زیر لینک دانلود پیش فاکتور به موبایل درج شده ارسال میشود

"*" indicates required fields

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “SQL Server 2019”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.