دوره های آموزشی

محدوده قیمت مورد نظر
50,000تومان50,000تومان
فیلتر بر اساس سطح دوره
فیلتر بر اساس وضعیت دوره
فیلتر بر اساس دسته بندی
ImplementEdgeSinglePublicIP
20 قسمت
10 ساعت

دوره آموزشی Skype For Business 2015

دوره آموزشی Exchange 2016
قسمت
10 ساعت

دوره آموزشی Exchange 2016

Boundary and Discovery Methods
قسمت
10 ساعت

دوره آموزشی SCCM 2016

دوره تخصصی MCSA 2016 | 70-741
قسمت
90 ساعت

دوره آموزشی MCSA 2016

دوره تخصصی Kerio control
قسمت
2 ساعت و 40 دقیقه

دوره آموزشی Kerio control|کریو کنترل فایروال