آموزش Incoming connection در ویندوز 10

آموزش Incoming connection در ویندوز 10

در اصطلاح نوعی از Connection می­ باشد که این اجازه را به یک کلاینت می ­دهد که از طریق اینترنت به سیستم‌عامل به صورت از راه دور (Remote) متصل گردد و در این حالت سیستم‌عامل در نقش یک Remote Access یا RAS Server ساده عمل می ­نماید.

قابلیت Incoming connection در ویندوز 10
قابلیت Incoming connection در ویندوز 10

در این حالت کلاینتی که قصد اتصال به این RAS Server را دارد برروی سیستم‌عامل خود یک New Dial-Up Connection را م ی­بایست ایجاد نماید و به جای استفاده از شماره تلفن شرکت ارائه­دهنده اینترنت باید شماره تلفن خطی را که RAS Server به سیستم خود متصل نموده است را وارد کرده تا بتواند به منابع آن دسترسی پیدا نماید.برای ایجاد یک New Incoming Connection وارد بخش Network Connection سیستم‌عامل شده ودر Tabهای مربوط به این پنجره گزینه File را کلیک کنید و سپس گزینه New Incoming Connection را انتخاب نمایید، تمامی این مراحل در تصویر زیر مشخص می­ باشد.

Incoming connection در ویندوز 10
Incoming connection در ویندوز 10

با انتخاب این گزینه مراحل ساخت Incoming Connection آغاز می­ گردد. اولین بخش از ساخت همانند تصویر نمایش داده شده است.

Incoming connection در ویندوز 10
Incoming connection در ویندوز 10

در این بخش باید مشخص نمایید که کلاینتی که قرار است به این سیستم‌عامل که در نقش یک RAS Server عمل می­ کند متصل گردد با مجوز کدام یک از کاربران که در سیستم‌عامل RAS Server تعریف شده است این اتصال را انجام دهد، بعد از انتخاب کاربر موردنظر و فعال­­ کردن آن گزینه Account Properties را انتخاب کرده تا شکل 5-3 نمایش داده شود.

شکل 5-3
Account Properties

در این بخش وارد Callback Tab شوید تا تصویر نمایش داده شود.

شکل 5-4
Callback Tab

در این قسمت اگر گزینه Do Not Allow Callback انتخاب شده باشد این امکان وجود دارد که هر کلاینتی با در اختیار داشتن User و Password مربوط به سیستم‌عامل RAS Server به آن متصل شود.گزینه Allow the Caller to Set the Callback Number به این منظور مورد استفاده قرار می­ گیرد که کاربری که به کامپیوتر RAS متصل می­شود ارتباط آن از طریق یک شماره تلفن انجام شود، و زمانی که User و Password را وارد می­کند در این حالت یک پنجره برای وی نمایش داده شود که از کاربر می‌خواهد شماره تلفن خطی را که توسط آن به کامپیوتر RAS متصل شده است را وارد نماید با وارد کردن شماره RAS Server این تماس Disconnect می ­گردد و از طرف RAS Server با شماره مشخص شده مجدداً تماس گرفته می ­شود و ارتباط برقرار می­ گردد. مزیت این کار این می­ باشد که هزینه تلفن برای کاربری که به RAS Server متصل شده است در نظر گرفته نمی­ شود.

گزینه Always Use the Following Callback Number که در تصویر مشخص شده است برای این منظور مورد استفاده قرار می­ گیرد که کاربری که با کامپیوتر RAS Server ارتباط برقرار می­ کند از یک شماره تلفن ثابت استفاده کند و همیشه توسط آن به این RAS Server متصل گردد این گزینه به صورت امنیتی می­ باشد. اما روش کارکرد آن به این شکل است که در این قسمت باید برای RAS Server تعیین نماید که کلاینت فقط توسط این شماره به این سرور متصل شود.

شکل 5-5
Incoming Connection

در این حالت کلاینتی که قرار است با RAS Server ارتباط برقرار نماید توسط همین شماره به Server متصل می­ گردد در صورت عمل Callback انجام شده و هزینه تماس به حساب خطی است كد RAS Server توسط آن به اینترنت متصل شده است. امنیت آن از این جهت می­ باشد که هر شخصی که User و Password این سرور را در اختیار داشته باشد نمی­ تواند به این کامپیوتر دسترسی داشته باشد به این علت که در تنظیمات سرور مشخص کرده ­اید که فقط از شماره تلفن مشخص شده برای برقراری ارتباط استفاده گردد. بعد از انجام تنظیمات در این بخش وارد قسمت بعد برای ایجاد Incoming Connection می­ شوید که درتصویر زیر مشاهده می­ نمایید.

شکل 5-6
شکل 5-6

در این بخش اگر RAS Server مورد استفاده دارای یک مودم از نوع Dial-Up باشد می­توانید آن را انتخاب نمایید که این گزینه در ویندوز  در غیر این صورت می­توانید گزینه Through the Internet را انتخاب کنید که در این بستر از ویژگی VPN برای ایمن ­کردن ارتباط و رمزگذاری (Encrypt) کردن اطلاعات تبادل شده استفاده می‌گردد، در ادامه گزینه Dial-Up Modem را انتخاب کرده و Next را کلیک کنید تاتصویر زیر نمایش داده شود.

شکل 5-7
Dial-Up Modem

در این بخش TCP/IPV4 را انتخاب کرده و گزینه Properties را کلیک نمایید تا وارد بخش تنظیمات مربوط به IP شوید با انتخاب این گزینه تصویر نمایش داده می­ شود.

شکل 5-8
TCP/IPV4

در این قسمت در صورت عدم وجود DHCP Server باید به صورت دستی برای RAS Server و کلاینتی که قرار است به این RAS Server متصل شود IP Address مشخص نمایید، برای این منظور گزینه Specify IP Address را انتخاب کرده و از یکی از کلاس­های موجود IP Address مشخص نمایید اولین
IP Address به RAS Server اختصاص می­یابد و مابقی IP Addressها به کامپیوترهای کلاینتی که قرار است به کامپیوتر RAS Server متصل شود اختصاص داده می­ شود که در تصویر مشخص شده است.

شکل 5-9
IP Address

بعد از تخصیص دادن IP Address باید گزینه Allow Access را انتخاب کنید تا در صورت درست بودن تنظیمات تصویر نمایش داده شود.

شکل 5-10
Allow Access

در بعضی مواقع این امکان وجوددارد که با مشکل در ایجاد Incoming Connection مواجه گردید و علت آن غیرفعال یا Disable بودن سرویس Routing and Remote Access  می ­باشد که باید این سرویس را فعال کنید.

آشنایی با تنظیمات کلاینتی Incoming Connection

در بخش قبل تمامی تنظیمات انجام شده در کامپیوتری بود که IncomingConnection را برروی آن ایجاد کرده بودید، ولی کلاینتی که قرار است از طریق Dial-Up Internet Connection به کامپیوتر موردنظر متصل گردد. در اولین مرحله می ­بایست در سیستم‌عامل خود یک Modem نصب شده داشته باشد و همین ­طور می­ بایست یک Connection از نوع Dial-Up از قبل ایجاد کرده باشد، برای ایجاد Dial-Up Connection وارد بخش Network Sharing and Center شده و در قسمت ChangeYour Networking Setting گزینه Setup a New Connection or Network را انتخاب نمایید. این مراحل در تصویر مشخص شده است.

شکل 5-11
Setup a New Connection or Network

با انتخاب گزینه Setup a New Connection or Network در تصویر نمایش داده می­ شود.

شکل 5-12
Setup a New Connection or Network

در این قسمت باید نوع Connection ارتباطی را انتخاب نمایید که هدف شما از این کار ایجاد یک Dial-Up Connection می­ باشد  گزینه connent to workplace را انتخاب کرده و گزینه Next کلیک کنید تا وارد بخش بعد که می توانید نوع ارتباط را  vpn  یا Dial-Up Connection انتخاب کنید  در تصویرنمایش داده شده است .

شکل 5-13
Dial-Up Connection

در این بخش باید یک سری تنظیمات را انجام دهید که به شرح زیر می­ باشد:

Dial-Up Phone Number

در این قسمت عموماً شماره تلفن شرکتی که ارائه کننده اینترنت می ­باشد وارد م ی­گردد ولی در این بخش به جای مشخ ص­کردن تلفن شرکت ارائه­دهنده خدمات اینترنت می ­بایست شماره تلفن همان خطی که به کامپیوتر Incoming Connection متصل است را وارد نمایید.

User Name

در این بخش باید همان کاربری که در کامپیوتر Incoming Connection در مرحله قبل مشخص کرده­اید و دارای مجوز لازم می ­باشد را وارد نمایید در اینجا از  کاربر Administrator برای همین منظور استفاده می­­گردد.

Password

در این قسمت می­بایست Password مختص به کاربری را که انتخاب کرده­اید را وارد نمایید.

تنظیمات این سه بخش در تصویر قابل مشاهده می­ باشد، سؤالی که در این بخش ممکن است برای شما پیش بیاید مربوط به IPAddress باشد که در کامپیوتر Incoming Connection مشخص شده است و اینکه این آدرس در کجا مورد استفاده قرار می­گیرد؟

در جواب این سؤال باید گفت زمانی که این دو کلاینت از طریق Dial-Up Connection به یکدیگر متصل می­شوند به صورت اتوماتیک به هریک از این کلاینت­ها یک IP Address اختصاص داده می­ شود اما این عمل در پشت صحنه رخ می­ دهد و شما متوجه این امر نخواهید شد.

شکل 5-14
Dial-Up Connection

آشنایی با Virtual Private Network) VPN)

به کمک این تکنولوژی می ­توانید در بسترهایی که به صورت ناامن (Unsecure) می­ باشند مانند اینترنت یک بستر امن برقرار نمایید در واقع تکنولوژی VPN با استفاده از یک سری پروتکل ­های خاص یک بستر مستقیم بین هردو مکان شما که مبدأ و مقصد می ­باشند را برقرار می­ نماید و اطلاعاتی که در این بین تبادل می­ گردد توسط VPN به صورت رمز شده (Encrypt) ارسال می ­شود برای درک بهتر این موضوع به  تصویر زیر و مثال مطرح شده دقت نمایید.

شکل 5-15
Virtual Private Network

در تصویر بالا یک شبکه داخلی به نام Office Tehran وجود دارد و در طرف دیگر یک کلاینتی قرار دارد که از شهر Tabriz قصد برقراری ارتباط با شبکه فوق را دارد، برای برقرای این ارتباط، کلاینت می‌تواند با استفاده از یک VPN Connection به اینترنت متصل شده و در طرف دیگر که Office Tehran قرار دارد یکVPN Server راه‌اندازی گردد و به این ترتیب ارتباط VPN Server با کامپیوتر کلاینت و در نتیجه کل شبکه و دفتر تهران به صورت کاملاً امن برقرار شود. در این بخش به توضیح تنظیمات کلاینتی VPN Connection خواهیم پرداخت، برای ایجاد Connection نیازمند دانستن IP Address مربوط به VPN Server به همراه User Name و Password که دارای اجازه اتصال به کامپیوتر VPN Server را دارا می­باشد خواهید داشت، اسم کاربری و پسورد موردنظر می ­بایست در VPN Server که قصد برقراری ارتباط با آن را دارید تعریف شده باشد. نحوه ایجاد Connection همانند ساخت یک Dial-Up Connection است با این تفاوت که به جای وارد کردن شماره تلفن می­بایست از IP Address استفاده نمایید به این علت که کانال ارتباطی مورد استفاده بستر اینترنت می ­باشد. برای ایجاد Connection باید مطابق شکل 5-15 در بخش Control Panel وارد بخشNetwork and Sharing Center شوید سپس گزینه Change Your Network Setting  را انتخاب نمایید. در ادامه برروی گزینه Setup a New Connection or Network کلیک کرده تا تصویر را مشاهده نمایید.

شکل 5-16
Setup a New Connection or Network

با انتخاب این گزینه تصویر زیر نمایش داده می­ شود.

شکل 5-17
vpn

در این قسمت باید گزینه Connect to a Workplace را انتخاب نماید سپس برروی گزینه Next کلیک کنید .

شکل 5-18
Connect to a Workplace

در این بخش می­ بایست گزینه مشخص شده که Use My Internet Connection است را انتخاب کنید، در صورت متصل­ بودن به اینترنت تصویر نمایش داده می ­شود.

شکل 5-19
Connect to a Workplace

همان­طور که گفته شده می­بایست برای اتصال به VPN Server از IP Address استفاده نمایید (توجه نمایید IP Address که به VPN Server اختصاص داده می­ شود باید از نوع Public باشد) بعد از وارد کردن IP Address مربوط به VPN Server گزینه create را انتخاب کنید تا شکل 5-20 نمایش داده شود.

شکل 5-20
vpn connection

در ویندوز 10 بر خلاف ورژن های قبلی user و  password  پس از برقراری ارتباط با vpn server  در خواست می کند .

تنظیمات VPN Connection

برای دسترسی و انجام تنظیمات VPN Connection می­ توانید به تصویر بالا مراجعه نمایید، برای انجام تنظیمات همانند شکل تصویر زیر برروی VPN Connection ایجاد شده راست کلیک کرده و گزینه Properties را انتخاب نمایید.

شکل 5-21
vpn properties

با انتخاب گزینه Properties وارد بخش تنظیمات VPN Connection می ­شوید که مطابق با تصویر می باشد می ­باشد.

شکل 5-22
VPN Connection

تنظیمات General Tab

اولین Tab مربوط به General می­ باشد که در این Tab می ­توانید IPAddress مربوط به VPN Server را مشاهده کرده و یا آن را تغییر دهید و در بخش دوم که به نام First Connect است در صورت فعال کردن گزینه Dial Another Connection First، می­ توانید انتخاب کنید که در صورت موجود بودن یک Connection از نوع Dial-Up یا ADSL کدام یک برای اتصال به اینترنت مورد استفاده قرار گیرد، در صورتی که کامپیوتر همیشه به اینترنت متصل است دیگر نیازی به فعال­سازی این گزینه نمی­ باشد.

تنظیمات Option Tab

همان­طور که در تصویر زیر مشاهده می­ نمایید در این Tab می­ توانید در این بخش تنظیمات ، قطع خودکار ارتباط با سرور را اعمال کنید.

شکل 5-23
Option Tab

تنظیمات Security Tab

همان­طور که در تصویر مشاهده می­ نمایید در این Tab می ­توانید در چند بخش تنظیماتی را اعمال نمایید که در ادامه در خصوص هریک توضیح داده شده است.

شکل 5-24
Security Tab

در اولین بخش از این Tab می­­توانید نوع Protocol ارتباطی را مشخص نمایید که دارای چهار پروتکل و پنج حالت می ­باشد که در تصویر زیر نمایش داده شده است.

شکل 5-25
Security Tab

پروتکل (PPTP (Point to Point Tunneling Protocol کانال ارتباطی را برقرار می­ نماید و از پروتکلی به نام MPPE جهت رمزگذاری (Encrypt) کردن کانال ارتباطی فوق استفاده می­ گردد. در روش دوم که روش مطمئن ­تری است پروتکل L2TP کانال ارتباطی را برقرار کرده و از پروتکل IPSec جهت رمزگذاری (Encrypt) کردن کانال ارتباطی فوق استفاده می­ گردد.پروتکل­های SSTP و IKEV2 از ویندوز­های 2008 به بعد اضافه شده است، پروتکل SSTP توسط پروتکل SSL اطلاعات را رمزگذاری می ­نماید و در پروتکل Ikev2 بر مبنای پروتکل IPSec اطلاعات رمزگذاری می­ گردد. در بین پروتکل­ ها یک حالتی به نام Automatic قرار دارد چنانچه این حالت را انتخاب نمایید بسته به تنظیمات VPN Server، تنظیمات پروتکل نیز انتخاب می­ گردد.در بخش Authentication همان­طور که درتصویر زیر مشخص می­ باشد می­توانید تنظیمات مربوط به پروتکل ­های تأیید هویت (Authentication) را تعیین نمایید. در ادامه در این خصوص توضیح داده شده است.

شکل 5-26
Security Tab

در این بخش پروتکل­ هایی مانند (PAP-CHAP-MSCHAPV2-…) قرار گرفته ­اند که وظیفه شناسایی و تأیید هویت را برعهده دارند. زمانی که کلاینت قصد اتصال به VPN Server را دارد User و Pass وارد شده توسط این پروتکل­ ها در این تونل ارتباطی به VPN Serverمنتقل می­ گردد، درادامه سرور فوق User و Pass وارد شده را شناسایی و تأیید هویت می­ نماید و در نهایت در صورت صحیح بودن اجازه اتصال را صادر خواهد کرد. حتی یک سری از پروتکل­ ها مانند MSCHAP این توانایی را دارند کهUser  و Pass وارد شده از طرف کلاینت را در تونل ارتباطی به صورت رمزگذاری شده برای VPN Server ارسال نماید.

توجه داشته باشید که پروتکل مورد استفاده در Authentication حتماً می­ بایست در سرور و کلاینت به صورت یکسان تعیین گردد.


مقالات مرتبط

کاربرد Subneting و Superneting در شبکه

معرفی مدرک Azure Fundamentals

فروش لایسنس اورجینال سیمنتک در Goexam

2 دیدگاه دربارهٔ «آموزش Incoming connection در ویندوز 10»

  1. ممنونم. خیلی خوب بود. میشخگه ازتون خواهش کنم طریقه کانفیگ وایرگارد در وی پی اس هم توضیح بدید. من یه جا دیذم با همین روش شما امکان پذیره. سپاس

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطالب

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
جدیدترین دوره‌های آموزشی
آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

رایگان

16 دقیقه

آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

آموزش راه اندازی وب سایت بر روی IIS

رایگان

1 ساعت

آموزش راه اندازی وب سایت بر روی IIS

انواع Zone در DNS

رایگان

57 دقیقه

معرفی انواع Zone در DNS

معرفی انواع Query در DNS

رایگان

57 دقیقه

انواع Query در DNS

دوره تخصصی Kerio control
8 قسمت
2 ساعت و 40 دقیقه

دوره آموزشی Kerio control|کریو کنترل فایروال

آموزش راه اندازی FTP سایت بر روی IIS

رایگان

40 دقیقه

آموزش راه اندازی FTP سایت بر روی IIS

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا