مدرک

Security, Compliance, and Identity Fundamentals

این گواهینامه برای کسانی طراحی شده است که می خواهند با اصول امنیت ، انطباق و هویت (SCI) در سرویس های مایکروسافت مبتنی بر ابر و مرتبط با آن آشنا شوند.

این مخاطبان گسترده ای هستند که ممکن است شامل ذی نفعان تجاری ، متخصصان جدید یا موجود فناوری اطلاعات یا دانشجویان علاقه مند به راه حل های امنیتی ، انطباق و هویت مایکروسافت باشند.

داوطلبان باید با Microsoft Azure و Microsoft 365 آشنا باشند و درک کنند که چگونه راه حل های امنیتی ، انطباق و هویت مایکروسافت می تواند در سراسر این مناطق راه حل گسترش یابد تا یک راه حل جامع و پایان به پایان ارائه دهد.

نقش شغلی: کاربر تجاری ، دانشجو

امتحانات مورد نیاز: SC-900

معرفی مدرک Azure IoT Developer Specialty

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت MCSA 2016

Certified Azure Fundamentals
آزمون هایی که برای دریافت مدرک Security, Compliance, and Identity Fundamentals باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals (beta)
کد آزمون: SC-900

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا