مدرک

Microsoft Certified Educator

گواهینامه Microsoft Certified Teacher (MCE) تأیید می کند که مربیان دارای مهارت های سواد فن آوری مربیان جهانی هستند که برای ارائه یک تجربه یادگیری غنی و سفارشی برای دانش آموزان لازم است. گواهینامه MCE برای مربیان در حال آموزش ، اعضای هیئت علمی کالج های تربیت معلم و مربیان ضمن خدمت ایده آل است.

مایکروسافت یک برنامه درسی جامع آموزش الکترونیکی ، 21CLD را برای کمک به مربیان برای آمادگی در این آزمون دقیق ارائه می دهد.

توجه داشته باشید آزمون Microsoft Certified Teacher ارزیابی می کند که آیا اساتید می دانند چگونه از ابزارهای فناوری در شش حوزه مختلف محتوایی استفاده کنند ، یا اینکه آیا آنها در استفاده از ابزارهای خاص تکنولوژی مهارت ندارند. اگر به دنبال کسب اطلاعات در مورد دریافت گواهینامه برای آموزش محصولات و فن آوری های خاص مایکروسافت هستید ، از صفحه مربی گواهی شده Microsoft بازدید کنید.

Microsoft Certified Educator

نقش شغلی: توسعه دهنده

امتحانات مورد نیاز: 62-193

معرفی مدرک Microsoft 365 Certified: Enterprise Administrator Expert

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت MCSA 2016

آزمون هایی که برای دریافت مدرک Microsoft Certified Educator باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Technology Literacy for Educators
کد آزمون: 62-193

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا