مدرک

Azure DevOps Engineer Expert

درخواست کنندگان  گواهینامه کارشناس مهندس DevOps باید دارای تخصص موضوعی باشند که با افراد ، فرایندها و فناوری ها کار می کنند تا به طور مداوم ارزش تجاری را ارائه دهند.

مسئولیت های این نقش شامل:

 • designing and implementing
 • strategies for collaboration
 • code
 • infrastructure
 • source control
 • security
 • compliance
 • continuous integration
 • testing
 • delivery
 • monitoring
 • feedback

داوطلب این گواهینامه باید هم با مدیریت و توسعه Azure آشنا باشد و هم حداقل در یكی از این زمینه ها متخصص باشد.
موقعیت شغلی: مهندس DevOps

Azure DevOps Engineer Expert

پیش نیازها: 2 گواهینامه

دریافت یکی از دو مدرک Az-104 یا AZ-204 و شرکت در آزمون AZ-400

امتحانات مورد نیاز: AZ-400

معرفی مدرک Azure Solutions Architect Expert

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت Exchange 2016

آزمون هایی که برای دریافت مدرک Azure DevOps Engineer Expert باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Developing Solutions for Microsoft Azure
کد آزمون: Az-204
microsoftExam
آزمون Microsoft Azure Administrator
کد آزمون: AZ-104
microsoftExam
آزمون Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions
کد آزمون: Az-400

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا