مدرک

Azure DevOps Engineer Expert

درخواست کنندگان  گواهینامه کارشناس مهندس DevOps باید دارای تخصص موضوعی باشند که با افراد ، فرایندها و فناوری ها کار می کنند تا به طور مداوم ارزش تجاری را ارائه دهند.

مسئولیت های این نقش شامل:

 • designing and implementing
 • strategies for collaboration
 • code
 • infrastructure
 • source control
 • security
 • compliance
 • continuous integration
 • testing
 • delivery
 • monitoring
 • feedback

داوطلب این گواهینامه باید هم با مدیریت و توسعه Azure آشنا باشد و هم حداقل در یكی از این زمینه ها متخصص باشد.
موقعیت شغلی: مهندس DevOps

پیش نیازها: 2 گواهینامه

دریافت یکی از دو مدرک Az-104 یا AZ-204 و شرکت در آزمون AZ-400

امتحانات مورد نیاز: AZ-400

آزمون هایی که برای دریافت مدرک Azure DevOps Engineer Expert باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Developing Solutions for Microsoft Azure
کد آزمون: Az-204
microsoftExam
آزمون Microsoft Azure Administrator
کد آزمون: AZ-104
microsoftExam
آزمون Designing and Implementing Microsoft DevOps Solutions
کد آزمون: Az-400

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
اسکرول به بالا