مدرک

Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

Modern Desktop Administrators deploy, configure, secure, manage, and monitor devices and client applications in an enterprise environment.

Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate

معرفی مدرک Azure Solutions Architect Expert

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت Exchange 2016

Associate
آزمون هایی که برای دریافت مدرک Microsoft 365 Certified: Modern Desktop Administrator Associate باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Windows 10
کد آزمون: MD-100

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا