مدرک

Azure Stack Hub Operator Associate

نامزدهای دریافت مجوز Azure Stack Hub Operator Associate مدیران Azure یا Azure Stack Hub هستند که از طریق مرکز داده خود با استفاده از Azure Stack Hub خدمات ابر را به کاربران نهایی یا مشتریان ارائه می دهند.

مسئولیت های آنها برنامه ریزی ، استقرار ، بسته بندی ، به روزرسانی و نگهداری زیرساخت های Azure Stack Hub است. آنها همچنین منابع ابری ترکیبی و خدمات درخواستی را ارائه می دهند و زیرساخت ها را به عنوان سرویس (IaaS) و بستر را به عنوان سرویس (PaaS) مدیریت می کنند.

آنها به عنوان بخشی از یک تیم بزرگتر اختصاص داده شده به مدیریت مبتنی بر ابر و محیط های امنیتی یا ترکیبی به عنوان بخشی از زیرساخت های پایان به انتها فعالیت می کنند.

داوطلبان این گواهینامه باید تجربه قابل توجهی در مدیریت و بهره برداری از محیط های Azure Stack Hub داشته باشند. آنها علاوه بر دانش مجازی سازی ، شبکه سازی و مدیریت هویت ، باید شناخت کاملی از Azure داشته باشند. آنها باید بدانند که Azure Stack Hub چگونه فرآیندهای DevOps و مدل توسعه ترکیبی را قادر می سازد.

Azure Stack Hub Operator Associate

نقش شغلی: مدیر

امتحانات مورد نیاز: AZ-600

معرفی مدرک Azure Solutions Architect Expert

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت Exchange 2016

Associate
آزمون هایی که برای دریافت مدرک Azure Stack Hub Operator Associate باید گذرانده شود
هیچ داده ای یافت نشد

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا