مدرک

Azure Database Administrator Associate

سرپرست پایگاه داده Azure جنبه های عملیاتی راه حل های بستر داده ابر ترکیبی و ابری را که با Microsoft SQL Server و Microsoft Azure Data Services ساخته شده است پیاده سازی و مدیریت می کند. مدیر پایگاه داده Azure از روش ها و ابزارهای مختلفی برای انجام عملیات روزمره استفاده می کند ، از جمله استفاده از دانش استفاده از T-SQL برای اهداف مدیریت اداری.
داوطلبان برای این نقش باید تمام مفاهیم پوشش داده شده در آزمون DP-900: Microsoft Azure Data Fundamentals را درک کنند.

Azure Database Administrator Associate

نقش شغلی: مدیر پایگاه داده

معرفی مدرک Azure Fundamentals

برگزاری آزمون های بین المللی شبکه در Goexam

دوره آموزشی مایکروسافت SCCM 2016

Azure Database
آزمون هایی که برای دریافت مدرک Azure Database Administrator Associate باید گذرانده شود
microsoftExam
آزمون Administering Relational Databases on Microsoft Azure
کد آزمون: DP-300

دوره مربوطه

هیچ داده ای یافت نشد
پیمایش به بالا