کاربرد Subneting و Superneting در شبکه

کاربرد Subneting و Superneting در شبکه

Subneting

با تغییر در مقدار Subnet Mask می توانید فضای آدرس دهی مناسبی برای محدوده IP خود در نظر داشته باشید. با استفاده از این قابلیت می توانید شبکه خود را به چنیدن زیر شبکه تقسیم کنید به طوری که این زیر شبکه ها به طور کامل از یکدیگر مجزا می باشند. به طور معمول هر یک از کلاس های A, B و C دارای یک Subnet Mask پیش فرض خود می باشند که به ترتیب به شرح زیر است.

  •  class A             255.0.0.0 /8
  • 16/ 255.255.0.0         class B
  • 24/ 255.255.255.0     class C

با توجه به تعاریف بیان شده، Mask را می توانید در شبکه هایی که نیازی به زیر شبکه شدن ندارند استفاده کنید. یکی از علت های استفاده از Subneting کاهش Broadcast می باشد. اشاره شد که Broadcast پیغام هایی می باشد که برای همه ارسال می شود. حال فرض کنید در شبکه ای که 200 کلاینت وجود دارد هر کلاینتی یک درخواست Broadcast ارسال کند چه ترافیکی در شبکه رخ می دهد و پهنای باند را به شدت کاهش می دهد. همان طور که اشاره شد Subneting چندین زیر شبکه مجزا را فراهم می کند شاید سوالی که پیش آید این باشد که در این حالت ارتباطی بین این شبکه دیگر وجود ندارد. در این شرایط که Subneting استفاده می شود در بین زیر شبکه ها برای برقراری ارتباط از یک دستگاهی فیزیکی یا نرم افزاری به نام Router استفاده می شود. البته در پیاده سازی Subneting می توانید در طراحی های امنیتی به جهت محدود کردن دسترسی ها نیز استفاده کنید.برای درک Subneting به IP زیر دقت کنید.

24/ 192.168.100.0

گفته شد/24  اشاره بهSubnet Mask 255.255.255.0  دارد و به این مفهوم است کهNet ID 192.168.100 می باشد. پس سه Octet اول تا سوم Net ID را مشخص می کند. در حال حاضر شما یک Octet را به عنوان Host ID در اختیار خواهید داشت و می توانید با توجه به اینکه 8 Bit است 8 حالت برای آن درنظر بگیرید. برای اینکه بتوانید تعداد Host های موجود در یک شبکه یا Net ID را محاسبه کنید باید از فرمولی که در تصویر زیر نمایش داده شده است استفاده فرمایید.

محاسبه تعداد Host
محاسبه تعداد Host

به طور نمونه با توجه به این فرمول و مثال قبل از آن شما تعداد 254 Host را می توانید در شبکه در اختیار داشته باشید. اما شاید سوال کنید علت منها کردن 2 عدد در فرمول به چه دلیل است. در بخش های قبلی به دو نکته اشاره شد که در یکی از حالت ها اگر تمامی Bit های Host برابر با 1 باشد این آدرس Broadcast شبکه است. اگر تمامی Bit های Host برابر 0 باشد این آدرس همان Net ID می شود.

در مثال فوق اطلاعات مطابق تصویر می باشد.

کاربرد Subneting
کاربرد Subneting

با استفاده از این رنج می توانید 254 کلاینت و تجهیزات مربوطه را آدرس دهی کنید. اما با توجه به اینکه اشاره شد با وجود Broadcast چنانچه کلاینتی Packet را Broadcast کند این Broadcast برای تمامی کلاینت ها ارسال می شود که در این حالت گفته می شود که Broadcast Domain رخ داده است. جهت انجام Subneting لازم به ایجاد تغییرات در ساختار فیزیکی و منطقی شبکه دارید. با توجه به اینکه چنیدن زیر شبکه را به وجود می آورید باید با استفاده از Router این زیر شبکه ها را به یکدیگر متصل کنید. علت استفاده از Router این است که این وسیله می تواند از نوع نرم افزاری و سخت افزاری باشد Packet های Broadcast را از خود عبور نمی دهد.

در زمان Subneting باید به چند مورد زیر توجه کنید.

  • مشخص کردن تعداد Subnet های مورد نیاز.
  • مشخص نمودن تعداد زیر شبکه هایی که می توانید ایجاد کنید. در این خصوص توجه داشته باشید عددی که در این بخش وجود دارد همیشه زوج است. به این دلیل که این آدرس ها توانی از 2 می باشند.

با توجه به مثالی که ارائه شد برای اینکه بتوانید تعداد 2 Subnet متفاوت را برای 24/ 192.168.100.0 به وجود آورید باید 1 Bit به Net ID اضافه شود که در این حالت 25/ 192.168.100.0 را خواهید داشت. علت استفاده از /25 این است که گفتیم Mask نشان دهنده Net ID است وقتی /25 استفاده کنید Net ID متفاوتی را خواهید داشت. با توجه به اینکه 2 Subnet را می خواهید ایجاد کنید تعداد زیر شبکه ها 2 است اما اگر بخواهید تعداد بیشتری Subnet ایجاد کنید باید یکی از زیر شبکه های زیر را استفاده کنید. با استفاده ازتصویر زیر می توانید با توجه به Subnet مورد نیاز زیر شبکه های آن را مشخص کنید.

محاسبه تعداد subnet
محاسبه تعداد subnet

اما اگر بخواهید سه Subnet را به طور مثال استفاده کنید باید 2 Bit را به Net ID اختصاص دهید تا از این 4 حالت بتوانید سه Subnet را ایجاد کنید.شاید سوال کنید این مقدار Bit که به Net ID اضافه می شود به چه دلیل است. زمانی که در این مثال می خواهید Subneting را انجام دهید همیشه سه Octet اول با توجه به Net ID ثابت است. تنها بخش که قابل تغییر است Octet چهارم است. این Octet دارای 8 Bit می باشد در این حالت می توانید از شرایط معمول که 254 کلاینت را در یک شبکه قرار دهید. اما به دلیل کم کردن Broadcast می خواهید چنیدین Subnet ایجاد کنید. برای این منظور اگر تغییری ایجاد کنید و بجای /24 از /25 استفاده کنیدMask  به صورت تصویر زیر می باشد.

تغییر subnetmask
تغییر subnet mask

مشاهده می کنید 1 Bit از Host به Net ID اختصاص داده شده است. علت هم این می باشد که نمی توانید Net ID را تغییر دهید چنانچه می خواهید Net ID ثابت باشد باید 1 Bit از Host را به Net ID اختصاص دهید تا Net ID ثابت باشد. نهایتاً دو  Subnetدر شکل فوق نمایش داده است را در اختیار خواهید داشت.اما سوالی که پیش می آید تعداد کلاینت ها یا Host ID هر یک از دو Subnet به چه شکل می باشد؟ با توجه به اینکه 1 Bit از Host را برای Net ID استفاده نموده اید در این حالت فقط و فقط 7 Bit در اختیار خواهید داشت. برای محاسبه تعدادHost  فرمولی در بخش های قبلی ارائه شد که با استفاده از این فرمول تعداد Host را مطابق با تصویر زیر در اختیار خواهید داشت.

تعداد bit های اختصاص داده برای Host
تعداد bit های اختصاص داده برای Host

توجه کنید که درSubnet  های 1 و 2 باید Net ID و Broadcast IP مختص به همان Subnet را محاسبه کنید.با توجه به توضیحات فوق در Subnet 1 در حالتی که 7 Bit باقی مانده در حالت Binary ارزش عددی 0 را دارد Net ID  در این Subnet  برابر 192.168.100.0 است.

محاسبه subnet 1
محاسبه subnet 1

اما محاسبه Broadcast IP مقداری متفاوت می باشد و مطابق تصویر زیر محاسبه می شود.

محاسبه Broadcast IP
محاسبه Broadcast IP

در این حالت از دو آدرس 192.168.100.0 و 192.168.100.127 نمی توانید استفاده کنید. با توجه به این موارد در Subnet اول می توانید از 192.168.100.1 تا 192.168.100.126 به کلاینت آدرس دهی کنید. اما در Subnet دوم شرایط به صورت دیگر می باشد که در تصویر مشاهده می کنید.

محاسبه subnet2
محاسبه subnet2

اما اطلاعاتی از قبیل تعداد Host و آدرس Broadcast در این شبکه در تصویر مشخص می باشد.

محاسبه Broadcast
محاسبه Broadcast

در این Subnet می توانید از آدرس 192.168.100.129 الی 192.168.100.254 به کلاینت ها آدرس دهی کنید.

اما با انجام Subneting در Subnet تعداد 2 آدرس که در مجموع 4 آدرس می باشد برای Broadcast و Net ID استفاده کرده اید.

superneting

توسط superneting  میتوانیم چند رنج ip  شبکه های کوچیک  را باهم دیگر ادغام کنیم و به یک رنج ip شبکه بزرگ تر تبدیل کنیم . تفاوتی که در subneting  و superneting  در این است که در subneting  همانطور که گفته شد از بیت های Net Id به  Host Id  می دهیم و از هدر رفتن IP ها جلوگیری می کنیم اما در  superneting برعکس subneting  بیت ها را از host Id  به Net Id  قرض می دهیم . سوالی که پیش می آید این است که این که این کار به چه دردی می خورد؟ به عبارتی می توانیم بگوییم این کار برای کاهش ترافیک شبکه هایی که قرار است توسط Router بسته ایی را به چند شبکه ارسال کند استفاده می شود یا به عبارتی ساده تر هدف از این کار کاهش پیچیدگی جداول Router می شود. فقط نکته ایی که حائز اهمیت است هر شبکه ایی را نمیتوان superneting روی آن انجام داد.شبکه هایی بیت های یکسانی دارند برای شروع بهتر است که با مثالی این موضوع را بررسی می کنیم .

به عنوان مثال فرض کنید یک سازمان داریم که نیازمند 2000 Ip  است برای این کار مجبور هستیم که از کلاس B  استفاده کنیم اما نکته که وجود دارد 65535 IP کلاس B در اختیار ما قرار می دهد اما ما فقط به 2000  Ip  نیاز داریم . به جای استفاده از کلاس B  می توانیم از 8 کلاس متوالی کلاس C  استفاده کنیم . هر کلاس  254  IP  می دهد که 8 کلاس آن جمعا 2032 Ip  می دهد فقط به این نکته دقت کنید که عددی که انتخاب می کنیم باید  توان 2 باشد اگر 7 انتخاب کنیم 1778 Ip  به ما می دهد که این عدد کمتر از 2000 است خوب مشکل Ip  ما حل شد اما مشکل مهم تر این است که Router  های میانی در اینترنت جهت مسیر یابی و همچنین آدرس‌دهي به همچنين شبكه‌اي بايد 8 ورودی مختلف براي يك شبكه وجود داشته باشد ،باعث افزایش ترافیک و هچنین جدول مسیر یابی بسته ها افزایش میابد و کار supernetting دقیقاً از همین جا شروع می شود در این حالت از Classless InterDomain Routing يا CIDR استفاده مي‌شود. که این موضوع را با مثالی که در زیر آمده است توضیح خواهیم .

به عنوان مثال فرض کنید 4 شبکه به صورت مجزا داریم .می خواهیم 4 شبکه را  superneting  تبدیل کنیم و به یک خط Route  تبدیل کنیم .

  • 24/ 192.168.20.0
  • 24/ 192.168.21.0
  • 24/ 192.168.22.0
  • 24/ 192.168.23.0

ابتدا برای شروع Ip  را به Binary  تبدیل می کنیم . برای سادگی و سریع تر تبدیل کردن به Binary چون هر 4 شبکه از کلاس C  و بیت های Net Id  یکسانی دارند فقط Octet  3 را تبدیل می کنیم .

تبدیل Ip به Binary
تبدیل Ip به Binary

یک روش ساده برای ایجاد Superneting این است که بیت هارا تا جایی میتوانیم به NetId  قرض بدهیم تا به یک مقدار مشرک بین بیت های شبکه برسیم . به عنوان مثال در Ip  اول و دوم فقط می توانیم یک Bit  قرض می دهیم و Bit دوم آن ها مشترک هست . مثال دیگر میتوانیم Ip  سوم و چهارم را در نظر بگیریم می توانیم 3 Bit  قرض بدهیم و Bit 4  بین آنها مشترک هست . حال اگر 4 Ip  را در نظر بگیریم Bit  مشترک بین آنها Bit  3 است که در هر Ip  مقدار این بیت 1  است .

تبدیل به Superneting
تبدیل به Superneting

و در مرحله آخر تبدیل به Decimal می کنیم و Bit  هایی که  قبل از  bit مشترک بودند از  CIDR  کم می کنیم  به  HostId  اضافه می شود و 4 Ip  به یک Ip  تبدیل می شود .

  • 22/ 192.168.20.0

مقالات مرتبط

آموزش ایجاد Scope درDHCP Server

معرفی مدرک Security, Compliance, and Identity Fundamentals

فروش لایسنس اورجینال سیمنتک در Goexam

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
جدیدترین دوره‌های آموزشی
دوره تخصصی MCSA 2016 | 70-741
40 قسمت
20 ساعت

دوره تخصصی MCSA 2016 | 70-741

دوره تخصصی Hyper-V 2016
6 قسمت
3 ساعت و 25 دقیقه

دوره تخصصی Hyper-V 2016

دوره تخصصی System Center ConfMgr 2016
20 قسمت
8 ساعت

دوره آموزشی System Center ConfigurationManager 2016

معرفی انواع Query در DNS

رایگان

57 دقیقه

انواع Query در DNS

آموزش پیکربندی AD Integrated Zone در DNS

رایگان

1 ساعت و 23 دقیقه

آموزش پیکربندی AD Integrated Zone در DNS

UpgaredandMigration

رایگان

26 دقیقه

آموزش راه اندازی NLB بر روی IIS

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا