سرویس DHCP چیست و چگونه عمل می کند ؟

DHCP Server

سرویس DHCP چیست و چگونه عمل می کند ؟

اصطلاح DHCP بر گرفته از Dynamic Host Configuration Protocol  است. وظیفه اصلی DHCP اختصاص دادن IP Address به کلاینت های شبکه به صورت اتوماتیک می باشد. از DHCP برای زمانی استفاده می شود که تعداد کلاینت های موجود در شبکه در مقیاس زیادی قرار داشته باشد و به عنوان مدیر نخواهید برای تنظیم IP Address هر کامپیوتر به محل آن مراجعه کنید. مسلماً در شبکه هایی که تعداد کلاینت های آن زیاد می باشد این کار غیر منطقی و تمسخر آمیز است.

در صورتی که به کلایت های موجود در شبکه به صورت Static یا دستی اقدام به دادن IP Address کنید سه مشکل را پیش رو خواهید داشت.

 • اتلاف وقت زیاد برای دادن IP Address به صورت دستی برای تک تک کلاینت های موجود در شبکه
 • احتمال خطای تنظیم دو IP Address یکسان برای دو کامپیوتر وجود دارد که به این رخ داد Duplicate گویند. البته در صورتی که کامپیوتر اول روشن باشد با پیغام IP Conflict مواجه خواهید شد. اما زمانی را درنظر داشته باشید که کامپیوتر اول خاموش باشد. در این حالت یکIP Address را برای دو کامپیوتر تنظیم کرده اید.
 • اگر زمانی IP Address را به صورت دستی برای کلاینت های شبکه تنظیم نموده باشید و بخواهید رنج IP Address را تغییر دهید باید مجدداً به صورت Static بر روی تمامی کامپیوترهاIP Address جدید را تنظیم کنید که این کار منطقی نمی باشد.

آشنایی با پروسه دریافت IP Address توسط کلاینت

برای درک پروسه درخواست IP Address توسط کلاینت از DHCP Server به تصویر زیر دقت کنید.

پروسه دریافت IP Address توسط کلاینت
پروسه دریافت IP Address توسط کلاینت

روند ارسال درخواست و گرفتن یک IP Address توسط pc-1 به شرح زیر می باشد:

در مرحله اول زمانی که کاربری کامپیوتر را روشن می کند و تنظیمات کارت شبکه را همانند تصویر زیر بر روی Obtain قرار می دهد.

تنظیمات کارت شبکه
تنظیمات کارت شبکه

پروسه درخواست IP به این صورت می باشد که یک Query از جانب pc-1 ارسال می شود که به این Query در اصطلاح فنی DHCP Discoveries گفته می شود.

تشریح پروسه DHCP Discoveries

 • ارسالDHCP Discover

pc-1 به صورت Broadcast پیغام DHCP Discovery را در سطح شبکه ارسال می کند و به همه اعلام می کند هر کسی به عنوان DHCP  سرور است یک IP Address به pc-1 اختصاص دهد.در این حالت پیغام Broadcast که از طرف pc-1 ارسال می شود به هر دو DHCP  سرور موجود در شبکه می رسد. از طرف دیگر این دو سرورDHCP  می توانند با توجه به نقش خود به pc-1 که این درخواست Broadcast را ارسال نموده است یک IP Address را اختصاص دهند. از طرف دیگر کامپیوترهای دیگری که در سطح شبکه قرار دارند و فاقد DHCP Role  نمی باشند این پیغام را Discard می نمایند.

 • مرحله دوم DHCP Offer:

ارسال جواب به Query که از طرف کلاینت توسط DHCP می باشد و شامل تخصیص IP Address است را DHCP Offer گویند. DHCP سرورها به صورت Unicast در مرحله DHCP offer پیشنهاد IP  آدرس به pc-1 می دهند. در ادامه pc-1 یکی از این IP آدرس ها را که از طرف DHCP سرورهای A و B  ارائه شده است را قبول می کند. از طرف دیگر نحوه انتخاب IP Address توسط pc-1 به این بستگی دارد که کدام پیغام Unicast از طرف DHCP  سرور سریعتر توسط pc-1 دریافت شود. در صورتی که پیغام Unicast مربوط بهDHCP  سرور A  سریعتر توسط کلاینت دریافت شود IP  آدرس را از همان DHCP قبول می کند.

 • مرحله سوم ارسال پیغام DHCP Request:

در مرحله سوم به این علت که Offer مربوط بهDHCP  سرور A سریعترpc-1  دریافت می شود IP آدرس را از این Server قبول می کند و یک پیغامی را برای DHCP سرور A به صورت Broadcast بر می گرداند که به این پیغام DHCP Request گفته می شود. در این پیغام به DHCP گفته می شود که  IP Address 192.168.10.50 دریافت شده است. پیغام کلاینت به صورت Broadcast ارسال می شود تا به دیگرDHCP Server های شبکه بفهماند دیگر نیازی به دریافت IP Address ندارد.

 • مرحله چهارم (DHCP ACK (Acknowledgement

در مرحله چهارم DHCP Request ارسال شده از سمت pc-1 توسط DHCP  سرور A در یافت می شود که در این Request اعلام شده است IP Address  پیشنهادی را دریافت و این آدرس را استفاده می کند.DHCP  سرور A در DHCP Database خود چک می کند مدت زمانی که این IP Address را به کامپیوتر Offer داده است تا زمانی که DHCP Request آن برگردد اینIP  آدرس را به کلاینت دیگری اختصاص داده است یا خیر. اگر IP Address را به کلاینت دیگری اختصاص نداده باشد یک DHCP Acknowledgments به صورت Unicast برای pc-1 ارسال می کند که آدرس 192.168.1.2 را در DHCP Database به pc-1 اختصاص داده است.

به طور کلی درخواست تمامی کلاینت ها برای DHCP سرور از نوع Broadcast است اما جواب DHCP  سرورها به صورت Unicast می باشد. در نهایت در زمان دریافت DHCP Acknowledgment توسط pc-1 آدرس 192.168.10.50 بر روی کلاینت ذخیره می شود. توجه کنید که Broadcast  آی پی آدرس در شبکه 255.255.255.255 است و Mac  آدرس آن در تصویر زیر مشخص شده است.

Broadcast IP Address
Broadcast IP Address

در تصویر زیر این چهار مرحله مشخص شده است:

سرویس DHCP
سرویس DHCP

توجه کنید که DHCP به درخواست های دریافتی از پورت 67 گوش و از پورت 68 برای پاسخ دادن استفاده می کند.

نکته :

به اختصاص دادن IP Address توسط DHCP سرور به کلاینت ها Leased IP Address گویند. که اصطلاح Leased به معنی اجاره دادن می باشد.

مدت زمان اجاره یک آدرس IP به طور پیش فرض در ویندوز سرور 2003 مدت 8 روز و در ویندوز سرور 2008 این مدت 6 روز می باشد.

عملکرد کلاینت در مقابل IP دریافتی

مکانیزم عملکرد کلاینت در مقابلIP  دریافتی از DHCP به این صورت است که به 50% مدت اجاره که می رسد درخواستی برای DHCP ارسال می کند به نام Renewal Request می باشد. یعنی اگر این مدت 6 روز است روز سوم است این درخواست را برای تمدید اجاره ارسال می کند. در این حالت اگر DHCP در حالت Down باشد و یا جواب کلاینت را ندهد 50% زمان باقی مانده را درنظر می گیرد که دوباره یک Renewal Request ارسال کند که 78.5% است . اگر در این 1.5 روز جوابی دریافت نکند در زمان 78.5% درخواستی را ارسال می کند. در صورتی که جوابی دریافت نکند فرض را بر این می گذارد که DHCP سرور دیگر وجود ندارد و این IP فعلی را به رسمیت نمی شناسد و مجددآ یک Broadcast Discovery ارسال و پروسه 4 مرحله ای از نوع شروع می شود.pc-1 در مدت زمانی کهIP  را Leased کرده است اگر به صورت Normal کامپیوتر  Shut down شود یا اینکه کاربر Admin دستور IPconfig /Release را اجرا کندDHCP  سرور در این حالتIP  اختصاص داده شده به pc-1 را دریافت و اینIP  به عنوان یک آدرس آزاد محسوب می شود.

مشاهده مقالات دیگر در گواگزم

اما در صورتی که ارتباط PC-1 با شبکه قطع شود و یکباره کابل برق آن را جدا کنید که خاموش شود به نحوی که فرصت ارسال پیام release massage را برای DHCP ارسال کند این IP  توسط DHCP تا مدت پایان اجاره نگهداری می شود.

پیغامی که توسط DHCP برای کلاینت در حین خاموش شدن ارسال می شود DHCP Released Massage گویند. اگر این پیغام در حالت خاموش شدن عادی و اجرای دستور به DHCP برسد در این حالت IP فعلی را از کلاینت دریافت می کند و اینIP  آزاد می شود و DHCP سرور می تواند این IP Address را به کلاینت دیگری اختصاص دهد.

معرفی Termilogy موجود در DHCP

در مبحث DHCP دو اصلاح فنی به شرح زیر وجود دارد:

DHCP Scope

DHCP Option

در ادامه در خصوص تعاریف و خصوصیات هر یک از این موارد اشاره شده است.

تعریف DHCP Scope :

برای اینکه یک DHCPسرور بتواند به کلاینت های شبکه IP Address  را ارائه کند در درجه اول باید برای آن تعریف کنید که IP ها را از چه رنجی به کلاینت ها ارائه شود.

به این محدوده یا IP Rang که برای DHCP تعریف تا به کامپیوترهای شبکه از این محدوده آدرس اختصاص دهد DHCP Scope  گفته می شود.

خصوصیات DHCP Scope

برای هر Network فقط یک DHCP Scope  قابل تعریف می باشد. به زبان ساده تر می توان گفت که برای یک ساختار شبکه شما می توانید یک رنج و محدوده مشخصی از IP Address را تعریف کنید.خصوصیت دیگر DHCP  سرور شبکه می تواند شامل چندین Scope  متفاوت باشد، مشروط بر اینکه به چندین Network متفاوت متصل باشد.مسلماً وقتیDHCP  سرور به چندین Scope  سرویس می دهد. بیشتر از یک کارت شبکه بر روی این کامپیوتر قرار دارد که با هر کارت شبکه به یک Network متصل است. درتنظیمات هرDHCP  سرور برای هر کارت شبکه حتماً و حتماً بایدStatic IP  تنظیم شده باشد و اینStatic IP باید از همان رنج یا محدوده ای باشد کهDHCP  سرور می خواهد از همان کارت شبکه به آن شبکه IP Address ارائه کند.به تعداد هر کارت شبکه می توانید یک Scope  در اختیار داشته و می توانید به تعداد کارت های شبکه نصب شده بر رویDHCP  سرور IP Range تعریف کنید.

برای درک این مبحث به تصویر زیر دقت کنید.

DHCP Scope 
DHCP Scope

در این شکل دو شبکه متفاوت با محدوده IP Address های متفاوت وجود دارد. اما هر دو شبکه از یک DHCP سرور استفاده می کنند. به این صورت که بر روی DHCP سرور دو کارت شبکه قرار داده شده است که یک کارت به Site A و کارت شبکه دوم به Site B آدرس دهی می کند. در این شرایط DHCP باید بر اساس Scope  که در آن تعریف شده است و بر اساس کارت شبکه مشخص شده به Network که متصل است IP Address را اختصاص دهد. توجه کنید که کارت های شبکه به هر Network که متصل باشند باید از همان محدوده آدرس شبکه یکIP  را به صورت Static بر روی خود تنظیم کنند.در سناریوهایی از این قبیل DHCP باید به صورت Directly به Network متصل باشد.

تعریف DHCP option

DHCP علاوه بر دادن IP Address  می تواند 60 مورد دیگر از تنظیمات را بر روی کلاینت ها اعمال نماید. نمونه این موارد به شرح زیر می باشد:

 • DNS Suffix 015
 • DNS Server 006
 • Default Gateway
 • Wins Server
 • Subnet Mask
 • Route r 003
 • Domain Name
 • Lease 051
 • Renewal Time Value
 • ReBinding  Time Value
 • PXE Client

هر یک از این موارد دارای یک Code می باشد که در کنسول DHCP option قابل مشاهده است.DHCP option می تواند همزمان به تمامی Scope  ها و اینکه فقط بر روی یک DHCP Scope  خاصی تعریف شود. هم چنین می توانید این DHCP Option را بر روی یک کامپیوتر خاصی تعریف کنید. در داخل یک Scope  خاص تقدم و الویت از پایین ترین سطح است.


مقالات مرتبط

آموزش ایجاد Scope درDHCP Server

معرفی مدرک Microsoft 365 Identity and Services

فروش لایسنس اورجینال ویندوز 11 در Goexam

2 دیدگاه دربارهٔ «سرویس DHCP چیست و چگونه عمل می کند ؟»

 1. بسیار عالی حالا اگر دو شبکه بهم متصل باشد یعنی توسط یک روتر دو شبکه بهم متصل و توسط یک روتر دیگر به DHCP متصل باشدبه صورتی که شبکه دوم ارتباط مستقیم با DHCP نداشته باشد یک کاربر از شبکه دوم به چه صورت در خواست خود برای IP را به DHCP برساند با توجه به این که پیغامش از نوع Broadcast است توسط روتر از بین نرود ?

  1. سلام وقت بخیر. پوزش بابت تاخیر در پاسخگویی. اگر درست منظورتون متوجه شده باشم در این حالت قابلیت dhcp relay agent این مشکل شما را حل میکنه.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطالب

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
جدیدترین دوره‌های آموزشی
انواع Zone در DNS

رایگان

57 دقیقه

معرفی انواع Zone در DNS

آموزش راه اندازی FTP سایت بر روی IIS

رایگان

40 دقیقه

آموزش راه اندازی FTP سایت بر روی IIS

آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

رایگان

16 دقیقه

آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

آموزش پیکربندی Forwarders در DNS

رایگان

28 دقیقه

آموزش پیکربندی Forwarders در DNS

دوره تخصصی Kerio control
8 قسمت
2 ساعت و 40 دقیقه

دوره آموزشی Kerio control|کریو کنترل فایروال

AD RMS بخش سوم

رایگان

12 دقیقه

آموزش Publishing Web Server در ویندوز سرور

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا