آموزش Zone Properties در ویندوزسرور

آموزش راه اندازی DNS Server در ویندوز سرور

آموزش Zone Properties در ویندوزسرور

در این آموزش قصد داریم که شما عزیزان را با Zone Properties Tab در ویندوز سرور آشنا شوید .در صورتی که بر روی یک Zone از نوع Active Directory همانند تصویر راست کلیک کنید گزینه ای به نام Properties در اختیار دارید که با انتخاب این گزینه تصویر زیر مشاهده می شود.

Zone Properties
Zone Properties

معرفی General Tab در تنظیمات Zone Properties

 • گزینه Status

این گزینه وضعیت Zone را مشخص می کند به این صورت که اگر در این کنسول گزینه Pause را در اختیار داشته باشید در مقابل گزینه Status مشاهده می کنید که Running نمایش داده شده است و این Zone در حال کارکردن است. اما در صورتی که همانندتصویر شما گزینه Start را در اختیار داشته باشید.

General Tab
General Tab

به این مفهوم که این Zone در حال حاضر متوقف شده است و خدماتی را ارائه نمی کند.به طور کلی در صورت Pause شدن هیچ گونه عمل Name Resolution توسط این Zone برای کامپیوتری هایی که در این Zone قرار دارند انجام نخواهد شد.

 • گزینه Type

این گزینه مشخص کننده Zone Type یا همان نوع Zone می باشد. می توانید در این Tab و با استفاده از گزینه Change که در مقابل Type قرار داده شده است Zone type را تغییر دهید. برای این منظور باید گزینه Change را انتخاب تا تصویرزیر نمایش داده شود.

آموزش Zone Properties
آموزش Zone Properties

در این بخش با توجه به Zone Type های موجود می توانید نوع آنرا تغییر دهید.

 • گزینه Replication

تنظیم دیگری که در General Tab وجود دارد مختص به Replication است. این گزینه نوع تبادل اطلاعات بین DNS سرورها را مشخص می کند. این تنظیم همان بخشی بود که در حین ایجاد Primary DNS Zone مشاهده می شد. برای اینکه بتوانید نوع Replication اطلاعات Zone را مشخص کنید باید از گزینه Change مقابل Replication استفاده تا تصویر نمایش داده شود.

Zone Replication
Zone Replication

در خصوص تنظیمات و نوع Replication در پست های بعدی به طور کامل اشاره خواهد شد.

 • گزینه Dynamic update

با استفاده از این گزینه می توانید نوع Dynamic Update ها را با توجه به مواردی که در تصویر وجود دارد مشخص کنید.

Dynamic Update Zone
Dynamic Update Zone

در خصوص تفاوت هر یک از این موارد در مباحث قبلی همین فصل اشاره شد.

 • گزینه Aging

این گزینه با توجه به اینکه با مبحث Zone Transfer مرتبط می باشد همزمان با مبحث Zone Transfer معرفی خواهد شد.

معرفی Start of Authority(SOA)Tab در تنظیمات Zone Properties

با انتخاب این Tab تصویر زیر را مشاهده می کنید.

Start of Authority(SOA)Tab
Start of Authority(SOA)Tab

موارد بسیاری در این Tab وجود دارد که کاربرد هر یک به شرح زیر می باشد:

 • معرفی Serial Number

این گزینه زمانی کاربرد دارد که Zone از نوع Standard می باشد. به این مفهوم که Active Directory در ساختار DNS وجود ندارد.

به این صورت که Record ها به صورت یک *.Text فایل در داخل DNS  فولدر ذخیره شده اند. حالتی است که یک Secondary DNS و یک Primary DNS در اختیار دارید.در مکانیزم و پروسه Zone Transfer این Serial Number کاربرد دارد.شرایطی را درنظر بگیرید که در ساختار شبکه یکPrimary DNS  و یک Secondary DNS در اختیار دارید.در اصطلاح فنی گفته می شود که مکانیزم تبادل Date در DNS سرورها به صورت Pool می باشد و از نوع push نیست. به این مفهوم می باشد که یک DNS سرور Data مورد نیاز را از DNS سرور دیگری دریافت می کند و این اطلاعات توسط DNS اول دریافت نمی شود. برای درک بهتر می توان گفته که Secondary اطلاعات را خود دریافت می کند و Primary به طور خودکار برای آن ارسال نمی کند. به این دلیل کهSecondary DNS  سرور از نوع Read only می باشد و Primary DNS سرور از نوع writable می باشد.بهDNS  سروری که از نوع writable است و Data را برایDNS  سرور دیگری ارسال می کند در تمامی حالات DNS Master گفته می شود. برای اینکه DNS دوم بتواند اطلاعات را ازMaster DNS  دریافت کند باید یک Query برای آن ارسال کند که اطلاعات جدید را برای من ارسال کن.به درخواستی که از طرف Secondary DNS به Master DNS ارسال می شود SOA Query گفته می شود.

توجه کنید درخواست ها یا Query هایی که بین DNS سرورها تبادل می شود به دو دسته تقسیم می شود که به شرح زیر می باشد:

 • SOA Query
 • Transfer Query
برای درک بهتر کاربرد هر یک به ادامه مبحث دقت کنید.

Secondary DNS یک SOA Query برای Primary DNS ارسال می کند مبنی بر اینکه یک نسخه از اطلاعات موجود بر روی Zone خود را برای آن ارسال کند. در این حالت یک نسخه از SOA Record های Primary DNS سرور را دریافت می کند، در این حالت Secondary برای خود یک SOA Record دارد. بعد از دریافت SOA از Primary کاری که انجام می دهد این می باشد که هر دو SOA را باز می کند وSerial Number های آنها را با یکدیگر مقایسه می کند. اگر Serial Number هر دو طرف با یکدیگر برابر باشد نیازی به Zone Transfer نمی باشد اما اگر این عد بینSecondary  و Primary اختلاف داشته باشد و عدد مختص به Primary بالاتر از Secondary باشد درخواست Zone Transfer از طرف Secondary DNS سرور ارسال می شود.

به طور کلی بر روی تمامی DNS سرورها و تمامی DNS Zone ها در داخل SOA Tab و در داخلSOA Record بخش Serial  Number نشان دهنده و مشخص کننده این می باشد که چه تعداد Record برای آنها Update و ایجاد شده است. به طور کلی هر Record که بر روی این Zone ایجاد شود و تغییر کند یک عدد به Serial Number اضافه می شود.

علاوه بر این موارد در گزینه Serial Number یک گزینه به نام Increment وجود دارد که کاربرد این گزینه در ادامه مباحث اشاره خواهد شد.

 • معرفی گزینه Primary Server

در این گزینه نام FQDN مختص به Primary سرور نوشته شده است که در تصویر مشاهده می کنید.

Primary Server
Primary Server

مشاهده می کنید اسم به فرمت FQDN نوشته شده است. به این صورت که Computer Name به اضافه Zone Name که در شکل فوق مشخص است.

 • معرفی گزینه Responsible Person

این گزینه به عنوان Email Address کسی می باشد که این Zone فعلی را ایجاد کرده است. به طور پیش فرض آدرسی که برای آن درنظر می گیرد همانند تصویر زیر می باشد

Host Master.Domain Name

Responsible Person
Responsible Person

این امکان وجود دارد که این (.) را به @ تغییر دهید. اما به شرطی که در ساختار شبکه دارایExchange Server باشید. در این شرایط در Log File ها برای این آدرس ایمیل ارسال می شود.

 • گزینه های مختص به Interval

گزینه Refresh Interval مشخص کننده این می باشد که Secondary DNS سرور هر چند وقت یکبار SOA Query برای Master DNS ارسال کند. این زمان را می توانید همان طور که در تصویر زیر مشخص است بر اساس ثانیه، دقیقه، ساعت و روز تعیین کنید.

Refresh Interval
Refresh Interval

در حالت معمول این زمان هر 15 دقیقه یکبار انجام خواهد شد. گزینه Retry Interval  برای زمانی می باشد که Secondary DNS یک SOA Query را ارسال می کند و Master DNS جوابی برای آن ارائه نمی کند. این گزینه مشخص می کند که این SOA Query هر چند وقت یکبار مجدداً ارسال شود. توسط این گزینه می توانید این مدت زمان را مشخص کنید. این درخواست به طور پیش فرض هر 10 دقیقه یکبار ارسال می شود.

گزینه Expire After مشخص می کند اگر Primary DNS یا همان Master DNS سرور از کار افتاد، Secondary DNS تا چه مدتی جوابگوی درخواست کلاینت های شبکه باشد. به طور پیش فرض اگر تا 10 دقیقه Primary DNS سرور جوابی بهSOA Query  سرور Secondary نداد تا یک روز اینDNS Secondary پاسخگوی Name Resolution کلاینت های شبکه می باشد. بعد از این مدت 1 روز Secondary DNS سرور به هیچ درخواستی جواب نخواهد داد.

گزینه Minimum TTL موجود در این بخش برای Cache این Zone مورد استفاده قرار می گیرد. به طور پیش فرض تا یک ساعت هر Internal Query و یا External Query را دریافت کند بر روی خود Cache می کند. بعد از مدت زمانی که در این گزینه مشخص شده است Cache پاک می شود.

گزینه TTL For This Record برای همین SOA Record مورد استفاده قرار می گیرد. در این گزینه SOA Record که از طرف Primary برای Secondary DNS ارسال می شود تا یک ساعت اعتبار دارد. البته این زمان پیش فرض می باشد و می توانید به صورت دلخواه آن را تغییر دهید.

به طور کلی SOA Tab مجموعه ای از تنظیمات و مشخصات DNS Zone می باشد.

معرفی Name Server Tab در تنظیمات Zone Properties

با انتخاب این Tab تصویر زیر را مشاهده می کنید.

Name Server Tab
Name Server Tab

در مباحث قبل در خصوص کاربرد این Tab در قالب یک سناریو اشاره شد که اگر Secondary DNS سروری را در شبکه راه اندازی می کنید باید به صورت دستی این DNS  سرور را درName Server  مختص بهPrimary DNS معرفی کنید.

معرفی Wins Tabدر تنظیمات Zone Properties

با انتخاب این Tab تصویر زیر را مشاهده خواهید کرد.

Wins Tab
Wins Tab

چنانچه در ساختار شبکه دامین Wins  سروری راه اندازی شده باشد می توانید با زدن چک مارک گزینه use wins Forward Lookup این سرور را فعال و در حالت سرویس دهی قرار دهید. برای این منظور در بخش IP Address باید آدرس مختص به Wins را Add کنید. این سرور می تواند برای کمک به DNS سرور شبکه راه اندازی شود.  شرایطی را درنظر داشته باشید که یک کلاینت Query را برایDNS  سرور ارسال می کند و DNS سرور جوابی را برای کلاینت نداشته باشد در این شرایط به صورت اتوماتیک به Wins سرور شبکه که در این Tab برای آن مشخص نموده اید متصل می شود و Client Query را برایWins  سرور Forward می کند در صورتی که جوابی برای کلاینت داشته باشد آنرا برای DNS سرور ارسال و DNS جواب دریافتی را برای کلاینت ارسال می کند. در صورتی که جواب در Wins نباشد پاسخی به کلاینت داده نخواهد شد.

معرفی Security Tabدر تنظیمات Zone Properties

با انتخاب این Tab تصویرزیر را مشاهده می کنید.

Security Tab
Security Tab

اشاره شد Security Tab را زمانی مشاهده می کنید که از تنظیمات Zone, Record و  DNSسرور Properties گرفته شود که Zone type از نوعActive Directory باشد.در این Tab مشخص شده است که چه گروه هایی چه مجوز هایی را در اختیار داشته باشند. در صورتی که که در این تب Authenticated Users را انتخاب کنید مشاهده خواهید کرد که Permission اختصاص داده شده به آن Create all Child Objects می باشد. این مجوز به این دلیل داده می شود تا بتوانند Child ایجاد کنند. در صورتی که این مجوز داده نشود Dynamic Update ها نمی توانند Record های خود را ثبت کنند به این دلیل که توانایی Create را نخواهد داشت.

به طور خلاصه می توانید توسط این Tab مشخص کنید که سطوح دسترسی در چه حدی باشد.


مقالات مرتبط

آموزش ایجاد Scope درDHCP Server

معرفی مدرک Microsoft Certified Educator

فروش لایسنس اورجینال ویندوز 11 در Goexam

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطالب

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
جدیدترین دوره‌های آموزشی
آموزش راه اندازی وب سایت بر روی IIS

رایگان

1 ساعت

آموزش راه اندازی وب سایت بر روی IIS

آموزش پیکربندی Delegation در DNS

رایگان

45 دقیقه

آموزش پیکربندی Delegation در DNS

آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

رایگان

16 دقیقه

آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

UpgaredandMigration

رایگان

26 دقیقه

آموزش راه اندازی NLB بر روی IIS

آموزش پیکربندی AD Integrated Zone در DNS

رایگان

1 ساعت و 23 دقیقه

آموزش پیکربندی AD Integrated Zone در DNS

دوره تخصصی Kerio control
8 قسمت
2 ساعت و 40 دقیقه

دوره آموزشی Kerio control|کریو کنترل فایروال

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا