مهندس فرهانی

متن تستی میباشد

آدرس:تهران خیابان آزادی
تلفن:0912111111
ایمیل: mail@gmail.com

آموزش کار با Network Policies در RRAS

آموزش کار با Network Policies در RRAS

آموزش کار با Network Policies در RRAS|مدیریت کاربران توسط Network Policies در RRAS|مدیریت Connection Request کاربران در RRAS|آموزش شبکه


پالسی های این بخش زمانی اعمال می گردد که ارتباط کلاینت با شبکه یا همان RAS یا Vpn سرور برقرار شده است و این سرور را به شبکه متصل می کند. اما تنظیمات این پالسی مشخص می کند که تحت چه شرایطی می توانید از Resource  های این شبکه استفاده کنید.می توان گفت مشخص می کند که تحت چه پالسی یا شرایطی ارتباط کلاینت و سرور برقرار شود.نحوه ایجاد پالسی در این بخش همانند بخش Connection Request Policies می باشد با یک سری جزئیات در زمان مشخص نمودن Condition شامل یک سری جزئیات بیشتری است به این دلیل که سطح دسرسی کاربر به شبکه را مشخص می کند.با استفاده از تنظیمات این بخش مشخص می کنید که Condition های تعریف شده برای گروه و یا کامپیوتر خاصی که مشخص می کنید اجازه دسترسی را به شبکه بدهد یا اینکه ندهد. مشخص نمودن این سطح دسترس در Wizard می باشد که باید Condition را مشخص و سطح دسترسی بعد از مشخص نمودن شرط می باشد.بعد از مشخص کردن اسم برای پالسی و نوع Connection Type باید Condition های مورد نظر را انتخاب کنید که تعداد این شرط ها بیشتر می باشد و تصویرزیر مشخص می باشد.

Network Policies
Network Policies

از نمونه های موجود می توان به Mac Hine Group اشاره کرد که در این بخش می توانید ارتباط کلاینت Remote را به یک گروه کامپیوتر خاص محدود کنید و این کار توسط گزینه فوق انجام می شود. به این صورت که با انتخاب این گزینه و Add نمودن گروه مورد نظر می توانید مشخص کنید که اعضای این گروه می توانند به صورت Remote Access به شبکه دسرسی داشته باشند یا اینکه نمی تواتنند.نمونه دیگری که می توان مشخص کرد date and time restriction می باشد مشخص می کنید کلاینت، گروه، کاربر خاص و یا ویندوز، گروه در چه محدوده زمانی بتواند از شبکه استفاده کند یا اینکه نکند. در پالسی های بخش Connection Request مشخص می کنید در چه ساعت هایی متصل شود اما در این گزینه مشخص می کنید در چه زمان هایی بتواند به اطلاعات شبکه دسترسی داشته یا نداشته باشد.مورد دیگری که می توان اعمال کرد مربوط به operating system می باشد که با انتخاب این گزینه و زدن کلید Add تصویرزیررا مشاهده می کنید.

می توانید مشخص کنید که چه سیستم عامل هایی با این مشخصات بتوانند به شبکه با استفاده ازRemote Access دسرسی داشته باشند یا اینکه نداشته باشند. هر سیستم عامل دارای یک ورژن خاصی می باشد می توانید با مشخص کردن این ورژن قانونی تعریف کنید که کلاینت هایی با این ورژن خاص سیستم عامل بتوانند به شبکه دسترسی داشته باشند.حتی این شرط دسترسی و عدم دسترسی را می توانید بر اساس service pack یا نوع کلاینتی یا سروری بودن سیستم عامل حتی بر اساس معماری آن و …. مشخص کنید.گزینه دیگری که می توانید مشخص کنید استفاده از Policy Expiration است که با انتخاب این گزینه تصویرزیر را مشاهده می کنید.

می توانید برای برقراری ارتباط یک مدت زمان اعتباری را در نظر بگیرید.با استفاده از گزینه Authentication می توان تعیین کرد که تبادل Data بین کلاینت Remote و کلاینت های Local توسط چه پروتکلی صورت بگیرد. بعد از مشخص نمودن condition گزینه Next را انتخاب کنید تا تصویرزیر را مشاهده کنید.

با استفاده از دو گزینه اول و دوم باید مشخص کنید که condition هایی که تعریف می کنید اجازه دسترسی یا Remote را داشته باشند یا نداشته باشند. مسلماً این شرط را برای کلاینت های Remote مشخص می کنید پس باید گزینه Access Granted را انتخاب کنید.گزینه آخر مشخص کننده این است که هر تنظیمی در Dial-in Tab کاربر تنظیم شده بود اعمال شود. اما شرایطی را در نظر بگیرید که Condition را مشخص می کنید که به کاربر یا گروه خاصی نسبت داده نشده است و برای آن فقط day and time مشخص نموده اید در این حالت با انتخاب این گزینه به Dial-in Tab کاربر مراجعه می شود و هر تنظیمی در آن اعمال شده باشد استفاده می شود.

در ادامه گزینه Next را کلیک تا تصویرزیرا نمایش داده شود.

این بخش همان تنظیمات متدهای احراز هویت می باشد که در خصوص این موارد اشاره گردید. گزینه Next را انتخاب تا تصویرزیر نمایش داده شود.

این بخش یک سری گزینه هایی را در دسترس قرار می دهد که می توان آنها را optional در نظر گرفت.با این تنظیمات مشخص می کنید که کاربر اگر فعالیتی نداشت بعد از چه مدتی ارتباط آن کاربر قطع شود. یا اینکه ارتباط هر کلاینت تا چند دقیقه برقرار باشد و …

گزینه Next را انتخاب تا تصویرزیر را مشاهده کنید.

تنظیمات این بخش مشخص می باشد و کاربرد تعدادی از گزینه های آن در مباحث قبل اشاره شده است. تنظیمات این بخش را به طور پیش فرض قرار دهید و گزینه Next را کلیک تا تصویرزیر را نمایان گردد.

این بخش یک Summery از تنظیمات را نمایش می دهد. گزینه Finish را انتخاب تا این Network Policy ایجاد شود.


,پیکربندی و راه اندازی Routing and Remote Access ,آموزش راه اندازی Network Access Protection ,نصب و راه اندازي ISA Server و RRAS در ويندوز 2003 ,آموزش پیکربندی سرویس routing در ویندوز سرور 2008 ,‌آموزش ویندوز سرور 2012 راه اندازی VPN Server به همراه RADIUS,ﻐﻞ آﻣﻮزش ﺷ اﺳﺘﺎﻧﺪارد 2008 ﺳﺮور ﻜﺮﺑﻨﺪ ﻴ ب و ﭘ ﺎ ﻧﺼ ﻲ ﮔﺮوه ﺷﻐ,آموزش نصب و راه اندازی VPN در ویندوز سرور 2008 ,دانلود جزوه کامل آموزش MCITP به صورت تصویری » آموزش امنیت ,دربارهRRAS ,08,Searches related to آموزش کار با Network Policies در RRAS

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Call Now Buttonتماس 09126453039