آموزش راه اندازی VPN Server در RRAS

آموزش راه اندازی VPN Server در RRAS

آموزش راه اندازی VPN Server در RRAS | آموزش تنظیمات VPNClient | مدیریت VPN Connectionها در RRAS | راه اندازی NATدرRRAS | آموزش دوره های شبکه


سناریو  VPN و NAT

در تصویرزیر می توانید سناریو دیگری که از Vpn سرور و NAT استفاده شده است را مشاهده کنید.

VPN
VPN

مشاهده می کنید کلاینت با استفاده از یک Adsl Modem به اینترنت متصل شده است و از طرف دیگر در شبکه مقصد یک Vpn سرور راه اندازی شده است. ارتباط بین Vpn سرور و اینترنت با استفاده از یک Router برقرار شده است که این روتر از یک کارت شبکه که به سمت اینترنت است با Public IP در ارتباط است و از طرف کارت شبکه داخلی با یک Private IP با Vpn سرور مرتبط می باشد. در این سناریو Router وظیفه Forward کردن Packet را برعهده دارد. علاوه بر نقش NAT و Vpn سرور، در نقش یک روتر انجام وظیفه می کند.

در شرایطی که بخواهید دو Site یا دو شبکه را با استفاده از اینترنت به یکدیگر متصل کنید در هر دو سمت باید سرور RAS راه اندازی کنید. اما در شرایطی که می خواهید یک کلاینت به سرور شما متصل شود باید یک سمت سرور RAS در نقش Vpn راه اندازی کنید و در سمت دیگر یک کلاینت مایکروسافتی استفاده کرد.

توجه کنید خیلی از متخصصین برای اینکه ارتباط Dial–up Connection و RAS سرور را Secure نمایند بر روی Dial-up Connection پروتکل Vpn را قرار می دهند. این کار لزومی ندارد به این دلیل که زمانی که شما با Dial-up Connection با RAS ارتباط برقراری می کنید این ارتباط به صورت Point to Point می باشد و شما در بستر Public اینترنت قرار نخواهد داشت. از طرف دیگر بر روی RAS سرور پروتکل CHAP وجود دارد که وظیفه Authenticate نمودن پسورد و کدگذاری نمودن Data تبادل شده را بر عهده دارد.

راه اندازی VPN Server

جهت راه اندازی این سرور شما همانند بخش های قبل نیازمند استفاده از کنسول Routing  and Remote Access خواهید بود. بعد از اجرای این کنسول همانند دفعات قبل بر روی نام سرور موجود در این کنسول راست کلیک و گزینه configure and enable Routing  and Remote Access را انتخاب تا تصویرزیر نمایش داده شود.

در این Wizard گزینه اول (Remote Access (Dial-up or Vpn را انتخاب تا تصویرزیر نمایش داده شود.

در این بخش گزینه Vpn را انتخاب کنید. در توضیحات این گزینه اشاره شده است که Vpn server می تواند Connection های Remote Client را با استفاده از بستر اینترنت دریافت کند.

گزینه Next را کلیک تا تصویرزیر نمایش داده شود.

در این بخش باید کارت شبکه ای که ارتباط شما و شبکه را بر روی سرور Vpn به اینترنت متصل است را مشخص و گزینه Next را انتخاب تا تصویرزیرنمایش داده شود.

این بخش مربوط به تنظیمات دادن IP به کلاینت ها می باشد که در بخش های قبل اشاره شد و می توانید مشخص کنید که تنظیمات توسط DHCP سرور انجام شود یا اینکه با استفاده از RAS سرور با استفاده از Scope  که برای آن تعریف می کنید. گزینه اول را انتخاب و Next تا تصویرزیر را مشاهده کنید.

در این قسمت باید مشخص کنید که عمل Authentication توسط RAS سرور انجام شود یا اینکه توسط RADIUS سرور این کار را کند. به دلیل نداشتن RADIUS گزینه اول را انتخاب و Next تا تصویرزیر را مشاهده نمایید.

همانند بخش های قبیل یک گزارش از تنظیمات اعمال شده را مشاهده می کنید. گزینه Finish را انتخاب و به کنسول Remote and Routing  Access مراجعه تا تنظیمات تصویرزیر را مشاهده کنید.

در صورتی که بر روی نام سرور RAS راست کلیک و گزینه Properties را انتخاب کنید تنظیماتی را همانند تصویرزیررا مشاهده می کنید.

تمامی Tab های موجود همانند تنظیمات Dial-up Server می باشد و همان تنظیمات را در این بخش در اختیار خواهید داشت فقط با اندکی تغییرات.

نکته قابل توجه در این تنظیمات این می باشد که PPP Tab در تنظیمات Vpn کاربردی ندارد به این دلیل که پروتکلی که برای Vpn استفاده می شود متفاوت می باشد مگر اینکه از یک Dial-up Connection تحت Vpn به سرور Vpn متصل شده باشید. به این دلیل که PPP پروتکلی است که فقط می تواند بر رویPhone Line اطلاعات را Transfer کند.

اما در صورتی که مجدداً وارد کنسول شوید و Port Node را انتخاب کنید تصویرزیر را مشاهده می کنید.

در این بخش تعداد 128 پورت از نوع SSTP و 128 پورت از نوع L2TP و 128 پورت از نوع IKEv2 را تعریف شده است.

اما چنانچه بر روی Node Port همانند تصویربالا راست کلیک کنید مواردی را که در تصویرزیر مشخص شده است را در دسترس خواهید داشت.

مهم ترین گزینه Properties  می باشد که با انتخاب این گزینه تنظیماتی که در تصویرزیر نمایش داده شده است را در دسترس خواهید داشت.

در این بخش تعداد پورت ها مشخص شده است و شما می توانید تعداد این پورت ها را تغییر دهید. برای این منظور گزینه Configure را انتخاب تا تصویرزیر را در دسترس داشته باشید.

در این بخش می توانید تعداد هر پورت را تا 3000 افزایش دهید. البته برای تغییر تعداد هر پورت باید پورت مورد نظر را مشخص و سپس گزینه Configure را انتخاب کنید.هر پورتی را می توانید برای هر Authentication Protocol  تا 3000 عدد در سیستم عامل سرور 2008 R2 و تا 1000 پورت در سیستم عامل 2008 در ارتباط VPN تغییر دهید.در برقرار ارتباطات VPN علاوه بر 4 پروتکل موجود یک پروتکل دیگری به نام IPSEC وجود دارد.توجه کنید L2TP می تواند با IPSEC ارتباط برقرار کند و  برقراری ارتباط VPN با استفاده از پروتکل IPSC به تنهایی هم می تواند صورت پذیرد.

در خصوص تنظیمات User Account هایی که می خواهند از قابلیت Remote  تحت Vpn استفاده کنند در داخلActive Directory  همانند همان تنظیمات Dial-up می باشد. برای اعمال تنظیمات باید به Properties مختص به هر User Account مراجعه تا تنظیمات قابل دسترس در تصویرزیر را مشاهده کنید.

تمامی تنظیمات که در این بخش مشاهده می کنید برای Vpn client قابل اعمال می باشد به جز تنظیمات بخش Callback option و استفاده از گزینه Verify Caller ID که نیازی به تنظیم ندارد.

راه اندازی تنظیمات Client VPN

بعد از اینکه تنظیمات Vpn سرور را انجام دهید باید تنظیمات مربوط به کلاینت را اعمال کنید. تنظیماتی که در خصوص این نوع user  ها یا کلاینت ها انجام می شود همانند ساخت Dial-up Connection می باشد با این تفاوت که باید یک Vpn Connection را ایجاد کنید.برای این منظور در سیتم عامل های Vista و Seven به تنظیمات بخش Network and sharing center مراجعه کنید و گزینه setup a new Connection or Network را انتخاب تا تصویرزیر را مشاهده کنید.

در این بخش باید گزینه connect to workplace را انتخاب کنید. در توضیحات این گزینه نوشته است که جهت ایجاد یک dial-up Connection و یا Vpn Connection برای اتصال به یک نقطه دیگری. با انتخاب این گزینه شما تصویرزیر را مشاهده می کنید.

در این بخش دو گزینه را در دسترس خواهید داشت.

گزینه use my Internet Connection)Vpn)

این گزینه به این معنی می باشد که شما از Connection ارتباطی اینترنت استفاده کنید. امروزه تمامی کلاینت ها یا کاربران خانگی از سرویس های ADSL  استفاده می کنند و تنظیمات آنها به این صورت می باشد که نیازی به ساخت Connection بر روی سیستم عامل ندارند و این Connection به صورت اتوماتیک بر رویAdsl Modem ایجاد شده است و این کامپیوتر همیشه به اینترنت متصل است. بر هیمن مبنا سیستم عامل با استفاده از این Connection اقدام به ایجاد یک Vpn Connection می کند.

گزینه Dial Directly

این گزینه همان Dial-up Connection می باشد که با استفاده از بستر Phone Line یک Remote به سرور میزنید با این تفاوت که قابلیت Vpn را بر روی آن فراهم می کنید.

برای ادامه گزینه اول را انتخاب تا تصویرزیر نمایش داده شود.

در این بخش تنظیم مهمی وجود دارد در بخش Internet Address باید IP Address کارت شبکه ای از Vpn سرور را وارد کنید که به اینترنت متصل است و از آدرس Public استفاده شده است و یا اینکه اگر Vpn سرور همانند یکی از سناریو های ذکر شده توسط Router به اینترنت متصل است باید IP کارت شبکه ای از Router را مشخص کنید به سمت اینترنت می باشد. در ادامه گزینه Next را انتخاب تا تصویرزیر نمایش داده شود.

در این بخش باید اطلاعات user که بر روی DC ایجاد و تعریف شده است را وارد کنید. نهایتاً گزینه connect را انتخاب کنید.

اما چنانچه ازVpn Connection  یک Properties  بگیرید مشاهده می کنید که همان تنظیماتی که در Dial-up Connection وجود داشت در این قسمت همچنان وجود دارد. اما مهم ترین Tab در تنظیماتVpn Connection Properties مختص به Security می باشد که در تصویرزیر مشاهده می کنید.

در این Tab در بخش Type of VPN می توانید مشخص کنید که با استفاده از کدام یک از پروتکل های موجود ارتباط خود با Vpn سرور را برقرار کنید. پروتکل های موجود در این بخش شامل مواردی است که در تصویرزیررا مشاهده می کنید.

در صورتی که هر یک از Type های فوق را انتخاب کنید در سمت سرور باید همان تنظیم شده باشد. در صورتی که تنظیم این گزینه را بر روی Automatic قرار دهید سمت کلاینت خود را با پروتکلی که در سمت سرور تنظیم شده است یکی می کند.

در سیستم عامل xp دو پروتکل SSTP و IKEv2 را در دسترس نخواهید داشت.اما قسمت اعظم و عمده تنظیماتی که در خصوص Remote Access می توانید تنظیم کنید استفاده از policy هایی می باشد که در این نوع ارتباطات می توان اعمال نمود.

در سیستم عامل های2008  به بعد برای اعمال این نوع پالسی ها باید از یک کنسول مجزایی به نامNetwork policy server یا NPS استفاده کنید. این کنسول در بخش های قبل به عنوان یک Role نصب شد.


,آموزش راه اندازی VPN در سرور RRAS توسط Rahinco.com ,آموزش راه اندازی VPN سرور ویندوزی قسمت 1 : پیاده سازی,آموزش راه اندازی VPN سرور مایکروسافتی قسمت 1 : مفاهیم و ,‌آموزش ویندوز سرور 2012 راه اندازی VPN Server به همراه RADIUS,ﻧﺼﺐ و راه اﻧﺪازي VPN Server در Windows Server 2008,روش راه اندازی VPN Server ,نصب و راه اندازی vpn serverاز ابتدا تا اخر***نظر يادتون نره,آموزش نصب و راه اندازی VPN در ویندوز سرور 2012 ,راه اندازی VPN server در KERIO ,آموزش نصب و راه اندازی VPN در ویندوز سرور 2008 ,Searches related to آموزش راه اندازی VPN Server در RRAS

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فهرست مطالب

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
جدیدترین دوره‌های آموزشی
آموزش نصب و پیکربندی IIS

رایگان

15 دقیقه

آموزش نصب و پیکربندی IIS

معرفی انواع Query در DNS

رایگان

57 دقیقه

انواع Query در DNS

دوره تخصصی MCSA 2016 | 70-741
40 قسمت
20 ساعت

دوره آموزشی MCSA 2016 | 70-741

دوره تخصصی Hyper-V 2016
6 قسمت
3 ساعت و 25 دقیقه

دوره آموزشی Hyper-V 2016

آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

رایگان

16 دقیقه

آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

دوره تخصصی Kerio control
8 قسمت
2 ساعت و 40 دقیقه

دوره آموزشی Kerio control|کریو کنترل فایروال

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا