آموزش راه اندازی DHCP Server

DHCP Server

آموزش راه اندازی DHCP Server

Role مختص به DHCP جهت نصب درServer Manager  قابل دسترس است. در تصویرزیر این Role مشخص شده است.

ِDHCP Server Role
DHCP Server Role

در پروسه نصب اولین Tab مربوط به Network Connection Bindings است که در تصویر زیرمشخص شده است.

Network Connection Bindings
Network Connection Bindings

باید کارت های شبکه ای را مشخص کنید که DHCP قرار است از طریق این کارت های شبکه به کلاینت هاIP Address اختصاص دهد. توجه شود که قبل از نصب سرویس DHCP باید بر روی این کامپیوتر IP Address  به صورت Static تعریف گردد. اگر چندین کارت شبکه بر روی این کامپیوتر وجود داشته باشد در حین پروسه نصب این کارت های شبکه را به همراه IP Address ست شده بر روی آنها نمایش می دهد که باید مشخص کنید که DHCP از کدام یک از این کارت های شبکه به درخواست های کلاینت گوش دهد و به آنها سرویس دهی کند. بعد از مشخص شدن کارت شبکه مورد نظر گزینه Next را انتخاب تا تصویرزیر نمایش داده شود.

در دومین Tab در قسمت Parent Domain باید نام Domain را مشخص کنید.

در قسمت Preferred Server Address باید IP DNS Server های که قرار است بر روی کلاینت ها تنظیم شود را وارد و با استفاده از گزینه Validate باید IP Address مربوط به DNS سرور دوم را مشخص کرد. بعد از تکمیل اطلاعات لازم گزینه Next را کلیک تا تصویرزیر نمایش داده شود.

راه اندازی DHCP
راه اندازی DHCP

در این بخش باید کلاینت هایی که نیاز به Wins Server دارند IP Address مربوط بهWins  سرور را معرفی کنید تاIP  مربوط به Wins سرور توسط DHCP به آنها داده شود. در صورت لزوم گزینه دوم و در صورت عدم نیاز به Wins سرور باید گزینه اول را انتخاب کرد. در ادامه گزینه Next را کلیک تا تصویر زیر نمایش داده شود.

این بخش مهم ترین قسمت می باشد که باید Scope  را مشخص کنید. در تعیین کردن Scope  یک سری نکات وجود دارد که به شرح زیر می باشد:

در ساختار هر شبکه ای یک سری از کامپیوترهای Critical نیاز است که Static IP  در اختیار داشته باشد که نمونه این کامپیوترها DNS  سرور و DC است، به این دلیل که در کامپیوتر کلاینت آدرس DNS را به طور مثال 192.168.1.60 مشخص شده است که در این حالت امکان اتمام Leased IP وجود دارد و DHCP یک IP دیگری را به DNS  می دهد. در این حالت باید آدرس DNS سرور جدید را در کلاینت تعریف کنید.

در زمان تعریف Scope  باید یک سری ازIP  هایی که به صورت دستی به سرورهای Critical داده می شود را Exclude نمایید تا بتوانید برای کامپیوترهای حساس که در شبکه راه اندازی می کنید از این آدرس های Exclude شده IP اختصاص دهید.

در این بخش برای تعریف Scope  گزینه Add را انتخاب تا تصویرزیر نمایش داده شود.

توجه کنید که در نسخه ویندوز 2008 این بخش را به صورت یک پارچه در دسترس خواهید داشت.

مشاهده دیگر مقالات در گواگزم

تنظیمات این بخش به شرح زیر می باشد:

 • Scope Name:

در این قسمت باید برای Scope  مورد نظر یک نام را انتخاب کرد که در انتخاب این نام هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. اما توصیه می شود که این نام را بر اساس Domain Space انتخاب شود که بدانید به چه شبکه ایIP  اختصاص می دهد.

 • Starting IP Address :

باید مشخص کرد که IP Address هایی که به کامپیوترها داده می شود از چه عددی شروع می شود. توصیه می شود که IP Address هایExclude  شده را از اول یا از آخر کم کنید.

 • End IP Address :

این گزینه مشخص کننده آخرین IP Address است که به کلاینت ها داده می شود. در زمان مشخص کردن بهتر است طوری انتخاب کنید که IP های روند به کلاینت ها داده نشود و آنها را رزرو کنید.

 • Subnet Mask:

این گزینه برای دادن Subnet Mask مختص به کلاس و رنج IP  است.

 • (Default Gateway (Option

این گزینه آدرس Router شبکه است که دادن اطلاعات در این قسمت اجباری نمی باشد.

 • Subnet Type:

این گزینه مشخص کنند نوع Network است.

گفته شد زمانی که ارتباط یک کلاینت توسط کابل شبکه قطع شود و یا کابل برق آن جدا شود IP Address اختصاص داده شده به آن کامپیوتر کماکان باقی می ماند تا مدت Leased IP به پایان برسد. حال شبکه ای را در نظر داشته باشید که در یک ساختمان سه طبقه است که ارتباط کلاینت ها به صورت Wireless برقرار شده باشد و در هر طبقه از یک Access Point استفاده شده است که هر یک از آنها در حالت WS تنظیم شده است. در این حالت Access Point ها یکدیگر را repeat می کنند، یعنی کل شبکه حکم واحد را پیدا می کند. چندین Scope  تعریف شده است که به کلاینت ها IP می دهند20% کلاینت ها Laptop هستند. یک کاربری از طبقه سوم به طبقه اول نقل مکان می کند در این حالت ارتباط این کلاینت با Access Point طبقه سوم قطع می شود. در این حالتIP  این کلاینت در DHCP Server باقی می ماند به این ترتیب IP ها در این شبکه بدون استفاده می ماند، از طرف دیگر زمانی که این کلاینت وارد یک محدوده Access Point می شود از Scope  تعریف شده در این شبکه یک IP Address را به خود اختصاص می دهد. برای این منظور پیشنهاد می شود که اگر شبکه ای دارید که Remote به آن زیاد متصل می شوند به طور مثال یک سازمانی را مدنظر داشته باشید که تعدادی بازاریاب در آن مشغول هستند و این افراد به صورت Remote به شبکه متصل می شوند و از DHCP سرورIP  دریافت می کنند در این بین ارتباط Dial-up یا ADSL  کاربر قطع می شود. در این حین تا 6 روز IP Address اختصاص داده شده در DHCP باقی می ماند.

در این نوع سناریوها که امکان قطع شدن زیاد می باشد بهتر است Leased Time را کاهش دهید. بر همین اساس دو گزینه در بخش Subnet Type وجود دارد که در شکل فوق مشخص می باشد. این دو گزینه Wireless و wired می باشد. گزینه Wired منظور شبکه های کابلی است، در این حالت Leased Duration را در 8 روز تنظیم کند. اگر شبکه بی سیم است Leased Duration را 8 ساعت قرار دهید.

 • Active This Scope :

این گزینه اگر فعال باشدScope  تعریف شده قابل استفاده است.  زمانی که یک Scope را Active می کنید به محض اینکه پروسه Configure شدن DHCP انجام شود اقدام به دادن IP Address می کند.

در نهایت گزینه Ok را کلیک تا تصویر زیر نمایش داده شود.

DHCP Scope
DHCP Scope

این بخش مربوط به تنظیم Scope برای تخصیص IPv.6 می باشد.

DHCPv.6 در دو مدل است که به شرح زیر می باشد:

 • Stateless
 • StateFull

اگر تنظیمات IPv.6 کلاینت در حالت Statelass باشد به هیچ عنوان از DHCPv.6، آدرسی را دریافت نمی کند. چه DHCP سرور در شبکه فعال و چه غیر فعال باشد. زمانی که یک کلاینت نتواند از DHCP سرور IP دریافت کند باید یک آدرس را برای خود ست کند.

IPv.6 که به صورت APIPA بر روی کلاینت تنظیم می شد با FE80 شروع و کلاینت از این Rang اشاره شده بر روی خود IP تنظیم می کند.

کلاینت یک پیغامی به نام Router Advertisement Message ارسال و با این پیغام روتر شبکه را پیدا می کند و بر روی خود یک Gateway تنظیم می کند(در حالی که IPv.4 این قابلیت را نداشت و نمی توانست با استفاده از APIPA با شبکه های دیگر ارتباط برقرار کند). اگر که به یاد داشته باشید در انتهای آدرس های IPv.6 یک علامت % ارائه می شود.به این دلیل است که اگر یک کامپیوتر چندین کارت شبکه در اختیار داشته باشد که به چندین Network متفاوت متصل باشد، APIPA برای آنIP ست می کند و Network شناسایی می شود.تنها عملی که نمی تواند انجام دهد تنظیمIP  آدرس مربوط به DNS سرور می باشد.

در حین پروسه تنظیم IPv.6 دو گزینه وجود دارد.

 • Enable DHCPv.6 Stateless Mode For This Server:

این گزینه DHCPv.6 را در حالت Stateless فعال می کند. برای دادن DNS به کلاینت می باشد با توجه به این که DHCP به آن آدرس نمی دهد فقط بتواند یک آدرس DNS را تنظیم کند. در صورت انتخاب این گزینه باید نام Domain و  IPv.6مختص بهDNS  سرور را مشخص کنید.

 • Disable DHCPv.6 Stateless Mode for This Server:

در این حالت عملاً Stateless را غیر فعال و به کلاینت IPv.6 را به همراه تمامی Option هایی که تعریف می کنید ارائه می دهد.

در صورت انتخاب گزینه Disable Stateless Mode حالت DNS Setting از Tabهای موجود حذف می شود. برای ادامه تنظیمات مختص به IPv.6 را غیر فعال و گزینه Next را انتخاب تا نصویر نمایش داده شود.

این بخش مربوط به Authorization مختص به DHCP  سرور است و مشخص کنند این است که این DHCP با مجوز چه کسی ایجاد شده است. این Tab شامل چندین گزینه به شرح زیر می باشد.

 • Use Current Credential: این بخش مشخص می کند چه کاربری اقدام به نصب DHCP نموده است که در حالت پیش فرض توسط Admin همان Domain صورت می پذیرد.
 • Use Alternate Credential : با استفاده از گزینه Specify موجود در این قسمت می توانید مجوز شناسایی را برای کاربری که موردنظر می باشد تغییر دهید.
 • SkIP Authorization: این گزینه پروسه شناساسی شدن را انجام نمی دهد و باید این کار را در داخل کنسول انجام دهید در این حالت DHCP کار نمی کند.

برای ادامه گزینه Next را انتخاب کنید، در ادامه در تصویر یک گزارشی یا Result از تمامی تنظیمات انجام شده ارائه می دهد.

در نهایت گزینه Install را انتخاب تا نصب سرویس DHCP انجام شود.

اجرای کنسول DHCP و پیکربندی

بعد از نصب وارد Administrative Tools شوید و کنسول DHCP را اجرا کنید. در زمان اجرای اولیه دو بخش IPv.4 و IPv.6 را در دسترس خواهید داشت که در تصویر زیرمشخص است.

این کنسول نشان دهنده این می باشد که Configuration مختص به IPv.4 وIPv.6 از یکدیگر مستقل می باشد. اما در یک سری شرایط زمانی که در حین نصب DHCP سرور در مرحله Authorize همانندتصویرزیر گزینه Skip authorization of this DHCP server in AD DS را انتخاب می کنید.

بعد از نصب و اجرای کنسول DHCP تصویر مشاهده می کنید.

در این حالت می توانید در خصوص آدرس دهی ورژن 4 یکی سری تنظیمات خاص در رابطه با تنظیمات آدرس دهی ورژن 6 تنظیمات مربوطه را اعمال کنید.

نحوه Active کردن Scope

به یاد داشته باشید در زمان تعریف یک Scope گزینه ای در خصوص فعال و غیر فعال نمودن آن وجود داشت. در صورتی که در داخل تنظیماتی که در زمان تعریف چک مارک گزینه را فعال نکرده باشید در داخل کنسول بر روی این Scope یک فلش قرمز رنگ وجود دارد و به معنی غیر فعال بودن Scope است. برای اینکه این Scope را فعال کنید باید همانند تصویر زیر بر روی Scope مورد نظر راست کلیک کنید و گزینه Active را انتخاب نمایید.

با انتخاب این گزینه دیگر فلش قرمز رنگ را مشاهده نمی کنید و به مفهوم فعال بودن Scope است. از طرف دیگر چنانچه بخواهید یک Scope را غیر فعال کنید مجدداً باید بر روی Scope مورد نظر راست کلیک و مطابق تصویر گزینه Deactivate را انتخاب نمایید.

نحوه Authorize نمودن DHCP

از طرف دیگر اگر بر روی خود کنسول در بخش IPv.4 و  IPv.6گزینه فلش قرمز رنگ را مشاهده کردید به علت عدم Authorize شدن در حین پروسه نصب می باشد که به آن اشاره شد. برای این منظور باید مطابق تصویرزیر بر روی سرور DHCP راست کلیک و گزینه Authorize را انتخاب کنید.

در صورتی که این سرویس Authorize نشود یعنی به AD معرفی نکرده باشید این سرویس نمی تواند به کلاینت های شبکه IP را Assign نماید. این کار را باید با مجوز گروه های Enterprise Admin و Domain Admin انجام شود. زمانی که گزینه Authorize را انتخاب می گردد برای اینکه در ظاهر گرافیکی تغییرات را مشاهد شود از کلیدF5 و یا کلید Refresh موجود در کنسول استفاده کنید. در این حالت فلش قرمز رنگ به سبز تغییر می کند و به مفهوم اعمال تغییرات می باشد. این گزینه از یک نظر مورد امنیتی می باشد به این جهت که هر کلاینت Member Server نتواند یک DHCP راه اندازی کند و با اتصال آن به شبکه تداخل و مشکلاتی را راه اندازی کند.

نکته:

کامپیوترهایی که قرار است به عنوان DHCP Client اعمال نقش کنند نباید بر روی آنهاStatic IP  تنظیم شود. از طرف دیگر کامپیوترهایی که در نقش DHCP Server اعمال نقش می کنند نباید تنظیماتIP  آدرس آن به صورت Obtain تنظیم شود. بایدIP  آنها را برخلاف DHCP Client به صورت Static IP تنظیم کنید.

توجه کنید که بر روی فایروال پورت 67 و 68 بسته نباشد. به این علت که با پورت 67 توسط کلاینت ها درخواست IP آدرس برای DHCP Server ارسال می شود و با پورت 68 از طرف DHCP Server به کلاینت ها در جواب IP Address  داده می شود. پورت های اختصاص داده شده به DHCP Server از جنس UDP می باشد به این دلیل که درخواست های کلاینت به صورت Broadcast ارسال می شود و این پیغام همگیر از نوع UDP می باشد.


مقالات مرتبط 

آموزش ایجاد Scope درDHCP Server

معرفی مدرک Microsoft 365 Mobility and Security

فروش آنتی ویروس سیمنتک در Goexam

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

فهرست مطالب

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در email
جدیدترین دوره‌های آموزشی
دوره تخصصی Kerio control
8 قسمت
2 ساعت و 40 دقیقه

دوره آموزشی Kerio control|کریو کنترل فایروال

آموزش راه اندازی وب سایت بر روی IIS

رایگان

1 ساعت

آموزش راه اندازی وب سایت بر روی IIS

آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

رایگان

16 دقیقه

آموزش پیکربندی Reverse Lookup Zone در DNS

آموزش پیکربندی Delegation در DNS

رایگان

45 دقیقه

آموزش پیکربندی Delegation در DNS

انواع Zone در DNS

رایگان

57 دقیقه

معرفی انواع Zone در DNS

AD RMS بخش سوم

رایگان

12 دقیقه

آموزش Publishing Web Server در ویندوز سرور

مطالب زیر را حتما مطالعه کنید

سوالی دارید؟ با ما صحبت کنید!
مکالمه را شروع کنید
سلام! برای چت در WhatsApp پرسنل پشتیبانی که میخواهید با او صحبت کنید را انتخاب کنید
ما معمولاً در چند دقیقه پاسخ می دهیم
اسکرول به بالا