شرکت EXIN

EXIN یک شرکت هلندی است که متخصصان فناوری اطلاعات

در سراسر جهان را تایید می کند.

.

درباره EXIN

EXIN به سازمان های آموزش و آزمون در زمینه آموزش ICT و توسعه مواد آموزشیICT اعتبار می دهد. در بیش از 165 کشور فعال است و آزمون را در بسیاری از زبانها فراهم می کند. از آنجایی که EXIN در سال 1984 به پیشگامی وزارت امور اقتصادی تاسیس شد، بیش از دو میلیون نفر از متخصصان آن را مورد ارزیابی و تایید قرار داده اند. به طور کامل و مستقل موظف به بررسی فرایند اطلاعات معاونت و اتوماسیون و مکانیزاسیون برنامه اموزشی (AMBI) است. دفتر مرکزی EXIN در اوترخت هلند واقع شده است.

آزمون های شرکت EXIN

 • ITIL®
 • PRINCE2®
 • EXIN Agile Scrum
 • EXIN Application Management
 • EXIN Business Continuity Management
 • EXIN Privacy and Data Protection
 • EXIN BCS Business Analysis
 • EXIN BCS SIAM®
 • EXIN Business Information Management
 • EXIN Cloud Computing
 • EXIN Green IT
 • EXIN Information Security, based on ISO 27000
 • CCC Big Data
 • CCC Cloud Computing
 • EXIN Cyber and IT Security
 • EXIN Ethical Hacking
 • EXIN IT Management Principles
 • EXIN ITAMOrg IT Asset Management
 • The Foundation Series
 • EXIN IT Service Management, based on ISO/IEC 20000
 • Lean IT
 • EXIN OpenStack Software
 • EXIN Secure Programming
 • EXIN TMap NEXT®
 • EXIN TPI NEXT®
 • EXIN Tracks
 • EXIN DevOps
 • Microsoft Operations Framework
 • M_o_R® - Management of Risk
 • MoP® - Management of Portfolios
 • MoV® - Management of Value
 • MSP® - Managing Successful Programmes
 • P3O® - Portfolio, Programme and Project Offices
 • RESILIA™
شماره تماس

۰۹۱۲۶۴۵۳۰۳۹
۰۹۳۵۶۹۹۴۲۲۰

ایمیل

Info@goexam.ir
Moshkani65@gmail.com

تلگرام
مشاوره جهت اطلاعات بیشتر درباره آزمون ها

درخواست آزمون