شرکت COBIT

(کنترل اهداف اطلاعات و فن آوری های مرتبط) چارچوبی با عملکرد خوب است

که توسط انجمن متخصص بین المللی ISACA برای مدیریت و نظارت فناوری اطلاعات (IT) ایجاد شده است.

.

درباره COBIT

COBIT یک مجموعه کنترلی قابل اجرا درمورد فناوری اطلاعات فراهم می کند و آنها را در حول یک چارچوب منطقی از فرآیندهای و عوامل مرتبط با فناوری اطلاعات و توانمندان سازماندهی می کند. هدف COBIT این است که برای صاحبان فرایندهای مدیریتی و کسب و کار مدلی نظارتی از فناوری اطلاعات (IT) فراهم می کند که در ارزش گذاری فناوری اطلاعات و درک و مدیریت خطرات مرتبط با فناوری اطلاعات کمک می کند.

آزمون های شرکت COBIT

  • COBIT 5 Foundation
  • COBIT 5 Implementation
  • COBIT 5 Assessor
  • COBIT 5 Assessor for Security
  • Implementing the NIST standards using COBIT 5
شماره تماس

۰۹۱۲۶۴۵۳۰۳۹
۰۹۳۵۶۹۹۴۲۲۰

ایمیل

Info@goexam.ir
Moshkani65@gmail.com

تلگرام
مشاوره جهت اطلاعات بیشتر درباره آزمون ها

درخواست آزمون